Search

“We zijn nu al in een nieuwe tijd beland”

copyright foto Els Deleu

De Sint-Theresiakerk op de Posthoorn in Wevelgem krijgt een nieuwe invulling door de VZW Katholiek Basisonderwijs Guldenberg. Ook de andere kerken van Groot-Wevelgem worden opgenomen in kerkenbeleidsplan.

“Het is een bijzonder moment”, begon burgemeester Jan Seynhaeve toen hij in de Sint-Theresiakerk vertelde dat het kerkenplan geactualiseerd was.

“Bij de opmaak van het kerkenbeleidsplan voor de parochiekerken eind 2017 was het idee van een herbestemming voor één van de kerken nog niet aan de orde. We zouden daar wel over nadenken eens de tijd rijp was”. Er werd toen een visie op termijn ondertekend. “Nu zijn we al in een nieuwe tijd beland.”

Kerkenbeleidsplan

Sinds de opmaak van het kerkenbeleidsplan zin er wel al enkele zaken gewijzigd, zoals een aantal omgevingsfactoren en de samenvoeging van de federatie Wevelgem en de federatie Gullegem-Moorsele onder de naam ‘Pastorale Eenheid Zacheüs Wevelgem-Gullegem-Moorsele’.

Binnen het kerkenbeleidsplan ondergaan ook de Sint-Hilariuskerk en de Wijnbergkerk, beiden in Wevelgem enkele veranderingen en krijgen ze een multifunctionele invulling.

De Sint-Hilariuskerk in het centrum van Wevelgem zal in Wevelgem de hoofdkerk blijven. “We denken dat er enkele ingrepen zullen moeten gebeuren om medegebruik nog verder mogelijk te maken.”

“De Wijnbergkerk wordt al gebruikt als repetitieruimte voor een aantal culturele evenementen. Daar zullen we trouwens moeten investeren.”

“In de Sint-Amanduskerk in Gullegem zal op termijn ook een ander scenario zijn voor medegebruik. We bekijken dat samen met de ontwikkelingen van het centrum, en mét respect voor het kerkbezoek in Gullegem.”

Sint-Theresiakerk

De actualisatie van het kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 8 december 2022.

Voor de Sint-Theresiakerk zal er een volledige herbestemming zijn. “Er komt zelfs ook een ontwijding aan te pas. Binnenkort neemt de bisschop hierover een beslissing.”

De burgemeester vertelt dat het voor de gemeente een belangrijk gegeven is dat het kerkgebouw kan blijven. “We mogen de kerkgebouwen nooit opgeven. Waar het kan zullen we andere bestemmingen zoeken.”

De VZW Katholiek Basisonderwijs Guldenberg (de inrichter van het vrij basisonderwijs in Wevelgem, Gullegem en Moorsele) is voor de Sint-Theresiakerk de belangrijkste partner samen met het gemeentebestuur. “Het zal een bezegeling zijn van de goede verdere samenwerking tussen de publieke sector en de kerkelijke overheid.”

Er zal in het middenschip van de kerk een polyvalente ruimte ingericht worden voor de Posthoornschool. “Die kan onder meer dienen als sportzaal, want nu worden sportlessen gegeven in de huidige parochiezaal en deze voldoet niet meer aan de huidige eisen en komt er op het doorlichtingsverslag niet goed uit”, stelt Hans Seynhaeve in naam van voorzitter Jan Minne van het schoolbestuur. “Doordat de parochiezaal zich nu in een woonzone bevindt, mag er ook geen hoge sportzaal gebouwd worden.”

“Indien nodig kan de school in de kerk ook opvang organiseren en zelfs een aantal klasjes inrichten.”

Er werd een masterplan opgemaakt en aanvankelijk gekeken of men op de schoolsite terecht kon voor een sportzaal. “Dan zou er echter nog weinig speelzone overblijven. Plots kwam dan de opportuniteit van de kerk. Er werd nagedacht over subsidies. Er zijn procedures om via AGION een gebouw aan de kopen en her in te richten. Dat is voor 70% gesubsidieerd. We kijken ook met de gemeente Wevelgem in hoeverre er kan samengewerkt worden.”

De gemeente zal in het kerkgebouw ook een antennepunt van het lokaal dienstencentrum organiseren.

Het kerkgebouw dateert van in het begin van de jaren zestig en is een kleine duizend vierkante meter groot. De scholengemeenschap zal meer dan de helft van het gebouw kopen en hoopt vanaf september 2024 haar deel van het gebouw te kunnen in gebruik nemen.

Er kan door de gemeente een lokaal dienstencentrum ingericht worden. “Daar kunnen we heel wat activiteiten organiseren. Het kan een plaats worden waar de mensen van de wijk elkaar ontmoeten,” aldus de burgemeester.

Net voor de kerstvakantie vond er in de kerk al een Kerstmarkt plaats en dat bleek een succes. Door het slechte weer mocht de school uitwijken naar de kerk. “Het lijkt nu al een mooi verhaal te worden”, luidt het bij gemeente, school en parochie.

Zinvolle nieuwe bestemming

“In 2017 werd vooral aan nevenbestemmingen voor de kerken gedacht”, stelt priester Jan Parmentier. “Een aantal redenen waarom we voor de Sint-Theresiakerk veel sneller moesten schakelen was niet enkel het dalend aantal kerkbezoekers maar vooral het dalend aantal vrijwilligers die zich kunnen engageren om de werking van de kerk te verzekeren. Guido en Christine verschoven al een paar keer hun termijn om als contactpersoon te fungeren, en nemen nu afscheid.”

Vanaf 1 januari worden de weekendvieringen in de Sint-Theresiakerk stopgezet. Enkel de schoolvieringen, de eerste communie en het H.Vormsel met de voorbereidingen en nog 1 huwelijk vinden er dit jaar nog plaats.

Op 1 september 2023 wordt de parochie opgeheven. Een deel wordt samengevoegd met Sint-Hilarius (Wevelgem) en de huizen die op grondgebied Menen staan zullen aansluiten bij Sint-Vedastus (Menen). “Op die datum wordt de kerk aan de eredienst onttrokken.”

“Wij vonden dat een kerk verkopen niet aan om het even wie kon. Het bisdom vraagt dat een nieuwe bestemming zinvol zou zin. Wij dachten dat onderwijs en opvoeding én sociale en culturele activiteiten hier zouden passen.”

Nu is er een principiële overeenkomst over de verkoop van de kerk door de kerkfabriek en met instemming van het team van de pastorale eenheid aan de scholengemeenschap Guldenberg waartoe de Posthoornschool behoort. Het bisdom gaf al een akkoord en maakt hier binnenkort een besluit over.

Op zondag 8 januari is er om 10 uur nog een laatste weekendviering voor alle parochianen. Het wordt een dankviering om alle medewerkers te bedanken. De viering zal afgesloten worden met een receptie.

Het stuk over het afscheid van Guido en Christine vind je hier:

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.