Search

“We kiezen voor een zo groot mogelijk aanbod”

Franky Vinck met een leerkracht LO die CLIL LO geeft in het middelbaar (copyright foto Els Deleu)

In de campus Pottelberg van scholengroep Athena stelde directeur Franky Vinck enkele nieuwigheden bij Athena voor, zowel voor het middelbaar als voor de basisschool. “We vullen graag onze opleidingen aan waar dit nodig blijkt en kozen om het aanbod nog uit te breiden. We willen geen mastodontklassen met zoveel mogelijk leerlingen die dezelfde richting volgen maar een zo groot mogelijke keuze op maat van de leerlingen.”

CLIL vanaf de basisschool

“Wat uniek is in Vlaanderen is dat we nu ook CLIL – of een gewoon vak volgen in een andere taal – aangeboden wordt vanaf de basisschool.” In de basisschool De Kleine Kunstgalerij wordt er al vanaf de peuterklas de mogelijkheid geboden om Lichamelijke Opvoeding (LO) te krijgen in het Frans. “We ondervinden in het middelbaar, waar CLIL al langer mogelijk is, dat die onderdompeling in een andere taal wel werkt. Omdat kleine kinderen ook snel iets opnemen, starten we nu al met dit taalbad in de peuterklas. Dat is natuurlijk vrijblijvend.”

Samenwerking met schaatsclub

Ook de samenwerking tussen Athena en de Kortrijkse Schaatsclub FSCKS, die er al was voor het secundair wordt nu doorgetrokken in het basisonderwijs. De kinderen krijgen 4 uur per week de faciliteit om te gaan schaatsen, ook tijdens de gewone schoolvakken.

“Bij elke sport moeten we de faciliteiten bieden om een stukje te trainen. Een traject op maat werkt motiverend. We zetten dus nog meer in opdat de leerlingen graag naar school komen en mikken zo op maximale leerwinst, zodat de jongeren zo ver mogelijk geraken.”

In meer graden

“Op de campus Pottelberg is er de keuze tussen traditioneel en Freinetonderwijs in ZOOM. Sommige leerlingen werken liever met projectwerk, anderen kiezen voor het traditionele. Je kiest wat het beste bij je past. Het onderwijs moet in die richting evolueren.”

Vanaf volgend schooljaar wordt dit Freinetonderwijs ook vanaf de derde graad, dus nu voor het hele middelbaar aangeboden.

Ook OV4 type 3 in het Buitengewoon Onderwijs in Ter Bruyninge wordt nu doorgetrokken voor het hele middelbaar, dus nu ook voor de derde graad.

De opleiding Horeca die op de campus Drie Hofsteden enkel vanaf de derde graad was, wordt voortaan ook vanaf de eerste graad aangeboden.

Er is nu in Athena Drie Hofsteden ook een doorstroom 3° graad voor Bedrijfswetenschappen en voor Welzijnswetenschappen.

In de campus Heule start men met de tweede graad Technologische Wetenschappen.

Nieuwe opleiding

“Op vraag van de sector bieden we in Athena Ter Bruyninge binnen het buitengewoon onderwijs voortaan ook de opleiding Winkelhulpmedewerker aan.”

Er komen veel richtingen bij in de duale trajecten. “Dat kan nu ook voor de hogere opleidingen zoals de TSO-richtingen, waar het vroeger enkel voor BSO-richtingen was.”


7de jaar

“De 7de specialisatiejaren zitten in de lift en worden ferm gesmaakt. Ook de overheid zal hier fors in investeren. Soms is het moeilijk om alles wat de leerlingen moeten kennen nog te proppen in 6 jaren.”

Er komt op campus Pottelberg een 7° voorbereidend jaar op het Hoger Onderwijs. “Er is immers enorm veel vraag naar een degelijke voorbereiding op de universiteit voor wetenschappelijke studies.”

Op campus Pottelberg komt er ook een 7° jaar Sportclub- en Fitnessbegeleider bij. “Dat is een unieke richting in Zuid-West-Vlaanderen”, aldus Franky.

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei zijn er opendeurmomenten in de Athenascholen. “Ook tijdens die momenten nemen we de leerlingen en de ouders mee en trekken we het op maat informatie krijgen door.”

https://www.athena-school.be/

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.