« We hebben ons OC en de kerk terug »

in 'De Kleine Platse' (copyright foto Els Deleu)

Het OC van Aalbeke is opnieuw klaar voor gebruik. Na ruim 2 jaar is de renovatie voor een bedrag van 3,5 miljoen euro afgerond. Het OC werd feestelijk geopend op zaterdag 25 maart. Het betreft het resultaat van een dubbelproject dat bestond uit de renovatie van het OC en de herbestemming van de Sint-Corneliuskerk. Die kerk werd in september al in gebruik genomen, er is een verkleinde liturgische ruimte, maar er zijn ook lokalen voor de bibliotheek en de muziekacademie. Het totaalbedrag voor de renovaties van het OC én de Sint-Corneliuskerk bedraagt 5,5 miljoen euro.

De bisschop Lode Aerts kwam het nieuwe altaar van de Sint-Corneliuskerk inwijden in september:

In het najaar van 2020 werd het OC dat uit 1982 dateert leeggemaakt voor de verbouwingen en zo’n 2,5 jaar later is het OC weer open. Het werd samen met de Belleman feestelijk geopend op zaterdag 25 maart.

Er startte om 16 uur een optocht door het centrum van Aalbeke met op kop de harmonie Eendracht Aalbeke. Er werd halt gehouden aan het oud-gemeentehuis met een sketch door Kathy Olieux van toneelgroep De PlanKtrekkers en ook aan de Corneliuszaal – ’t Skut – was er een optreden van op het dak en werd het gebouw ‘symbolisch’ weer in brand gestoken. Deze twee locaties worden vanaf nu dus niet meer gebruikt.

De oproep om zoveel mogelijk de optocht mee te volgen werd positief beantwoord door de aanwezigheid van een groot deel van de 600 ingeschrevenen op de receptie ter gelegenheid van de heropening van het OC.

Er werd ook opgeroepen om mogelijk vlaggen mee te dragen tijdens de optocht, en ook hierop werd positief gereageerd. Heel wat verenigingen kwamen met hun huidige en ook met vroegere vlaggen van hun vereniging opdagen.

Zalen

Binnen het OC werden de tegelvloeren vernieuwd, is het dak geïsoleerd, zijn er nieuwe ramen, werd de verwarmingsinstallatie vernieuwd, zij er nieuwe ventilatievoorzieningen en is er overal energiezuinige LED-verlichting. Binnenkort worden er op het dak ook zonnepanelen gelegd.

De onthaalbalie en de vestiaire kregen nieuw schrijnwerk. In de administratieve ruimte waar de onthaalbalie ligt, komt ook het Wijkteam Zuidelijke Rand, dat wegtrekt uit het woonzorgcentrum De Weister. Je kan aan het onthaal ook terecht voor sociale diensten. “De Aalbekenaren hoeven dus niet altijd meer naar Kortrijk.”

De verhuis van het Wijkteam is voorzien voor 17 april. “We brengen nu alles in gereedheid om te verhuizen,” luidt het.

De laagst geleden zaal in de kelderverdieping verwijst met de naam ‘De Potijzer’ naar het laagst gelegen gebied in Aalbeke. Daar worden vanaf 17 april de maaltijden van het Wijkteam geserveerd. Er werd hier ook een nieuwe keuken geïnstalleerd. Ook de judolessen blijven in de kelderverdieping plaatsvinden.

De nieuwe zaalnamen die er bij de heropening van het OC gegeven werden verwijzen naar plaatsen in Aalbeke.  Zo wordt de grote zaal ‘De Grote Platse’. Daar werden de ramen vernieuwd en kwamen er vluchtdeuren.

De foyer wordt ‘de kleine Platse’. Daar is er een bar, met een spiegelbeeld aan de achterkant waar de kleine cafetaria ligt, die de naam ‘De Lampe’ kreeg.

Dan zijn er met De Preshoek en De Kobbe nog twee vergaderzalen. De Kobbe is de hoogst gelegen zaal in het OC en verwijst met de naam naar het hoogste punt in Aalbeke. Op de eerste verdieping is er een crealokaal ingericht met een afzonderlijke ruimte voor de bestaande kleioven.

Ook de douches en toiletten zijn vernieuwd, net als de artiestenloges met kleedkamers en douches. Er kwam ook een lift zodat de lokalen op de verdieping en in de kelder ook gemakkelijk toegankelijk worden.

Ook de buitenruimte langs de achterkant werd opgewaardeerd. De groenaanleg voor een publieke tuin voor het dorp is hier ook begonnen.

Muziekzaal

Het meest zichtbare verschil met het OC van vroeger is de aanbouw met een lokaal voor de harmonie.

Hiervoor werden de 19de-eeuwse arbeiderswoningen die naast het OC gelegen waren afgebroken. Deze waren beeldbepalend voor het centrum van Aalbeke.

De aanbouw van 260 m² die er op die plaats kwam, heeft een architectuur die refereert naar de vroegere wittegekaleide arbeiderswoningen. De aanbouw omvat een akoestische muziekzaal – De Sterhoek – en vergaderruimte – de steert – en enkele opbergplaatsen en 2 in-/uitgangen.

Opening

De speeches bij de opening van het OC werden op algemene vraag kort gehouden. Eerst kwam burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe aan het woord. Ze bedankte de betrokken schepenen Wout Maddens van Ruimtelijke Ordening en Stephanie Demeyer van de Deelgemeenten.

Ook schepen van Kerkfabrieken Kelly Detavernier was aanwezig. Zij was vooral betrokken bij de herbestemming van de Sint-Corneliuskerk.

Na de burgemeester was gedeputeerde bij de provincie West-Vlaanderen Jurgen Vanlerberghe aan het woord, door de provinciale subsidie van 100.000 euro in het project. De gedeputeerde noemde het ‘klimaatgeld’.

De volgende die aan het woord kwam was iemand van Urbain Architectencollectief uit Gent, die zorgde voor het ontwerp. Dat collectief tekende ook de plannen van de herbestemde Sint-Corneliuskerk. Alle betrokken aannemers werden hier bedankt.

De laatste die aan het woord kwam was Filip Santy, coördinator van de OC-raad. Hij sprak over de feestzaal ‘Ons Huis’ die 40 jaar geleden moest plaats maken voor het OC. “Dat OC vertoonde nu ook ouderdomsverschijnselen”, stelde Filip, “en er kwam een verjongingskuur.”

Filip zag het OC als een persoon, bij wie het een paar jaar heel stilletjes was. “Heel Aalbeke heeft je gemist. Je neemt  een cruciale plaats in in het gemeenschapsleven”, sprak hij het OC toe. “Ondertussen is de kalender voor de komende maanden al flink gevuld.”

Filip bedankte ook de werkgroep ‘Open’, die alles voor het heropeningsfeest voorbereidde.

Er was tot 19.30 uur een receptie die aangeboden werd door de stad. ‘De Nonkels’ en Trio ‘Chaim Rosenbaum’ brachten animatie en voor de kinderen zorgde ‘Circus Remenos’ voor goochelen, ballonplooien en circus. ’s Avonds was er een openingsconcert door l’Orchestre International du Vetex en een afterparty met DJ’s V.I.N.C.E en B.O.L.L.E.

error: De inhoud is beschermd!