Verhuis in het voorjaar van 2024

v.l.n.r. Petra Cosaert (diensthoofd), Dylan Vandewaetere (dir. Sint-Jozef en Ten Olme), schepen van Zorg Philippe De Coene, Melody Coudron (teamcoördinator Wijkteam) en Mathieu Desmet (bouwverantwoordelijke Stad Kortrijk) (copyright foto Els Deleu)

De bouw van de nieuwe zorgcampus op de site van het woonzorgcentrum Sint-Jozef aan de Condédreef in Kortrijk verlopen naar wens. We konden een kijkje nemen op de werf van de campus die niet enkel een woonzorgcentrum, maar ook een kinderopvang en een wijkcentrum zal omvatten. Bij Zorg Kortrijk is men nog op zoek naar een nieuwe naam voor de zorgcampus.

“Het huidige gebouw van het woonzorgcentrum Sint-Jozef dat op 4 juni 1966 geopend werd is volledig uitgeleefd”, begint schepen van Zorg Philippe De Coene. “We voldoen er ook niet meer aan de normen qua kamergrootte.”

De hoogste capaciteit met 193 woongelegenheden werd er in 2005 gehaald.

In 1999 gebeurde er al een gedeeltelijke renovatie aan het gebouw. Vierpersoonskamers werden afgebouwd tot één- en tweepersoonskamers en er werden badkamers op de kamers geplaatst. In 2019 werden 48 woongelegenheden van Sint-Jozef overgebracht naar het nieuwe woonzorgcentrum De Zon in Bellegem. “Daar zijn er 96 woongelegenheden”, duidt de schepen. Op vandaag zijn er in het woonzorgcentrum Sint-Jozef 132 woongelegenheden.

“Er verblijven op vandaag 72 vrouwen en 60 mannen in het woonzorgcentrum”, aldus Dylan Vandewaetere, directeur van wzc Sint-Jozef en Residentie Ten Olme.

De gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 82 jaar en 3 maanden en van de mannen 77 jaar en 7 maanden. “Door een groot thuiszorgaanbod op vandaag is de gemiddelde leeftijd van mensen die in een woonzorgcentrum wonen nog altijd aan het stijgen.” In Sint-Jozef – of in de volksmond ‘De Condé’ – verblijven mensen met een fysieke en een psychische zorgvraag, mensen met dementie en ook mensen in een dringende crisissituatie.

De nieuwe zorgcampus

De nieuwe zorgcampus die achter het huidige gebouw komt zal 132 woongelegenheden omvatten, waaronder 129 voor vaste bewoners en 3 voor kortverblijf. Daarbovenop zijn er ook nog drie woongelegenheden voor personen met een beperking. “Hiervoor hebben we ook een erkenning.”

“We zetten in op gastvrije zorg en willen dat mensen zich welkom voelen. We maken kleinschalige woningen binnen het woonzorgcentrum.

Er zullen leefruimtes met keuken zijn voor 16 tot 17 bewoners en we zetten in op kleinschalig genormaliseerd wonen. We werken ook met warme kleuren die alles heel huiselijk maken. De gezellige leefruimtes hebben veel daglicht.”

Er wordt op de volledige zorgcampus gewerkt met een zorgvisie waar iedereen zichzelf kan zijn. “Inspraak, participatie en vooral inclusie en gastvrijheid dragen wij hoog in het vaandel.”

In elke zorgkamer komt een badkamer voorzien van douche en zijn er verschillende gemakken voor bewoners en personeel. Zo wordt er in elke kamer een plafondtilliftensysteem voorzien. “We denken dus ook aan de ergonomie voor onze medewerkers. De loopafstanden worden ook korter.”

Er komt ook een dagverzorgingscentrum met 16 verblijfseenheden, een wijkcentrum en een kinderopvang met 54 plaatsen. “Dat worden drie groepen van 18 kinderen. In één van de eenheden voor de kinderopvang zullen drie onthaalouders samenwerken.”

Bij het woonzorgcentrum, het wijkcentrum en de kinderopvang heeft elk zijn exploitatie, maar iedereen zit dichtbij. “Op verschillende plaatsen in het woonzorgcentrum zullen de kinderen van de kinderopvang te zien zijn, wat heel fijn is voor de bewoners.”

De gezellige bistro die er komt zal ook openstaan voor mensen die in de buurt zijn.

“We zorgen voor aangename terrassen waar contact is met de buitenomgeving. Er komt ook een publiek park van 8.500 vierkante meter. “Het wordt een groenzone voor de buurt. Er komt ook een multisensorele tuin met veel beleving. Hiervoor wordt samengewerkt met het nabijgelegen PTI. “Die school staat ons met hun know-how bij inrichting van onze groenzones en zal ook instaan voor aanplanting van enkele groenzones”, zegt Dylan.

Bouwproject

Het totaalbudget van dit project is met 32,8 miljoen euro de grootste publieke investering van deze legislatuur. Het nieuw gebouw is 11.825 vierkante meter, maar heeft slechts een footprint van 5.952 vierkante meter op een site van 32.000 vierkante meter. “We bouwen in verschillende lagen en zijn het dus alles behalve vol aan het bouwen”, stelt de schepen.

Er werd ook gezorgd voor een duurzame zorgcampus, wat zorgt voor een mooi toekomstverhaal. Zo komen er zonnepanelen, een zonneboiler en een geothermische warmtepomp en op termijn aansluiting op het Kortrijks warmtenet in opbouw, regenwaterrecuperatie, groendaken, enz.

Dit bouwproject is een investering door het lokale bestuur, met uitzondering van de kinderopvang en het wijkcentrum. Architect is het Antwerps bureau Assar Loxx en TM Stadsbader – EEG is de aannemer.

Timing

De werken startten in februari 2021. Er werd aan de zijkant van het bestaande gebouw een gedeelte van het huidig woonzorgcentrum gesloopt. De afwerking van de ruwbouw van het nieuwe gebouw is volop bezig. “Er werden al 355 werkdagen gepresteerd, en we hebben er nog 248 te gaan in de eerste fase. Vanaf de Condédreef is dat echter niet zichtbaar, want de nieuwbouw wordt volledig achter het huidige gebouw geplaatst”, stelt schepen Philippe De Coene.

“Er is een voorbeeldkamer waar we al naar toe kwamen met een bewoner om zeker alles te kunnen op elkaar afstemmen, de plaats van het tilliftensysteem te bepalen en geen fouten te maken in de andere kamers die gelijkaardig zullen zijn. Zo moesten we de plaats voor de televisie, waarop er onder meer ook mogelijkheid tot videobellen zal zijn, aanpassen”, vertellen diensthoofd Petra Cosaert en Mathieu Desmet die bouwverantwoordelijke is voor stad Kortrijk.

“We voorzien dat het gebouw – de eerste fase – zal klaar zijn in het voorjaar van 2024. Dan kunnen ook de bewoners naar het nieuwe gebouw verhuizen. Vanaf midden 2024 start de tweede fase met de sloop van het huidige gebouw en de omgevingsaanleg. We hopen eind 2025 met alles klaar te zijn. Voor die tweede fase worden er 267 werkdagen gerekend.”

Een naam voor de campus

Er wordt momenteel nog gezocht naar een nieuwe naam voor de zorgsite. Wie een leuke prijs wil winnen, kan voorstellen mailen naar zorg@kortrijk.be

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen