Search

Verenigingen jubileerden

copyright foto Els Deleu

Vier verenigingen werden tijdens de algemene vergadering van de Cultuurraad-Verenigingsplatform van de stad Kortrijk in de bloemetjes gezet voor hun jubileum.

VZW Euterpe is een vereniging die de kamermuziek promoot en bestond 25 jaar in 2022.

Ook De Koperen Passer bestond 25 jaar. Deze feitelijke vereniging voor heren die kunst, cultuur en integratie bevordert telt in Kortrijk zo’n 145 leden.

Fotoclub Groeninghe was vorig jaar 50 jaar. De club startte onder de naam ‘Fotoclub Sint-Jan’ en veranderde na 2 jaar de naam in ‘Fotoclub Groeninghe’. Wekelijks komen de leden samen in hun lokaal in het Groeningheheem voor bespreking van foto’s, clubwedstrijden, voorbereiding fototentoonstellingen, enz…

Tenslotte vierde ook Rotaract Kortrijk de 50Ste verjaardag. Deze club die momenteel 47 leden – jongvolwassenen – telt steunt sociale doelen en onderstunt op professionele activiteiten in het kader van dienstbetoon aan de maatschappij. Rotaract staat voor Rotary in Action.

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.