Search

Veel trofeeën bij de Paradijsvogel Kuurne

copyright foto Els Deleu

Tijdens de tentoonstelling voor kleur-, sier- en zangvogels werden verschillende prijzen uitgereikt binnen heel wat categorieën. De Paradijsvogel Kuurne mocht ook het provinciaal kampioenschap inrichten.

Onlangs organiseerde De Paradijsvogel Kuurne haar 67ste jaarlijkse tentoonstelling voor kleur-, sier- en zangvogels. “Van de KBOF – de Koninlijke Belgische Oronithologische Federatie – mochten we ook het Provinciaal Kampioenschap voor West-Vlaanderen inrichten”, stelt Luc Braekeveldt, die penningmeester is van De Paradijsvogel Kuurne en ook Voorzitter van KBOF West-Vlaanderen. “We weken daarom uitvan de vertrouwde Sint-Pieterszaal naar Kubox in Kuurne. We organiseren ook in 2022 en 2023 het Provinciaal Kampioenschap.

Er werden 1520 vogels ingeschreven en 52 deelnemers stelden die tentoon. Er waren vogels van diverse pluimage zoals kleur- en postuurkanaries, gras- en andere parkieten, papegaaien, Europese en exotische vogels zoals Afrikaanse, Australische en Amerikaanse prachtvinken. Luc verduidelijkt dat al deze vogels reglementair gekweekt en geringd werden door liefhebbers in een beschermd milieu. “Vogels kweken is immers niet enkel cultureel en wetenschappelijk verantwoord, het is ook een duurzame vorm van natuurbescherming en een zekere manier om hun verdwijning te voorkomen.”

Aan de tentoonstelling ging ook een ruil- en verkoopbeurs gekoppeld. Deze was gratis te bezoeken. De belangstelling was groot.

Na Rode Neuzendag in 2019 werd er in de organisatie opnieuw een sociaal project opgenomen. Dit keer werd er gekozen voor een kleur- en tekenwedstrijd voor de bezoekers van De Rijzende Ster, een internaat en tehuis binnen de Bijzondere Jeugdzorg in Kuurne.

Hieronder vind je foto’s van het 64ste Provinciaal Kampioenschap 2021 en van het 18de kampioenschap Jongerenbeleid.

Nieuw vanaf het huidig provinciaal kampioenschap 2021 KBOF West-Vlaanderen is het toekennen van titels aan gewestwinnaars.

Deze gewestwinnaars zijn de eersten van ieder gewest op basis van de uitslag tijdens het provinciaal kampioenschap. Deze trofeeën werden geschonken door KBOF West-Vlaanderen.

De gewesten zelf kennen nog altijd de titel ‘gewestkampioen’ uit op basis van het gewestreglement.

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.