Search

Van ‘Zingende Moeders’ naar ‘Per Voce’

copyright foto Els Deleu

Koor Per Voce uit Heule vierde zondag de 50ste verjaardag tijdens het Sint-Ceciliafeest. Het koor luisterde zondag ook de eucharistieviering in de Sint-Eutropiuskerk op.

In de 19de eeuw was er het Sint-Ceciliakoor in Heule, maar dit doofde uit in de jaren vijftig.

In oktober 1971 was er misviering ter gelegenheid van een feest van de Bond van Kroostrijke Gezinnen (de huidige Gezinsbond). Een aantal moeders die lid waren van die vereniging luisterden samen de mis op, gedirigeerd door meester André Van Houdenhove. Ze werden ‘de zingende moeders’ genoemd. “Onder hen was ook mijn moeder Agnes Allegaert,” vertelt bestuurslid Ann Soete uit Heule.

Onderpastoor E.H. André Herman vond dat het koor beter zouden blijven bestaan. Het had succes. De dirigent zou het koor voorlopig nog wat leiden, maar hij deed dit uiteindelijk tot in 1992.  “Mijn moeder is dan maar in 1972 echt bij het koor gekomen.” Redelijk snel kreeg het koor de naam ‘Gemengd Sint-Eutropiuskoor’. Er werd meest Gregoriaans gezongen. “Er werden heel veel begrafenissen opgeluisterd, maar ook jubilea en huwelijken, vrijwel altijd in Heule. Regelmatig werd er een Gregoriaanse mis gezongen op zaterdag.” Ann zelf zingt al in het koor sinds 1982. “Mijn man kwam er na ons huwelijk bij in 1985. Toen er kinderen kwamen fungeerde mijn pa als babysit toen wij naar het koor waren. Mijn pa kwam er dan bij in 2003, dan waren de kinderen oud genoeg en was er geen oppas meer nodig.”

“Van in het begin is het altijd een goede groep geweest. We hielden altijd een Sint-Ceciliafeest in november en er was jaarlijks een daguitstap met het koor.”

‘Competitie’

Meester André Van Houdenhove gaf in 1992 het dirigeerstokje door aan Etienne Vaneenooghe die het koor al begeleidde. “Etienne was koster en deed het parochiesecretariaat in Heule.” In die tijd werd er altijd gerepeteerd in de kerk en er werd vaak gewerkt met repetitoren, die de stemgroepen liedjes aanleerden in kleine groepjes.

“In de beginjaren – zowel toen meester André als toen Etienne ons dirigeerde – gingen mijn ma en wijlen Jozef Pottie de gemeente rond naar de winkels om prijzen te krijgen voor een tombola. Er werd zorgvuldig bijgehouden wanneer iedereen aanwezig was op een repetitie of een optreden. Deze met de meeste aanwezigheden mochten dan eerst iets uit de prijzenpot kiezen. Dit bleef zeker tot het begin van deze eeuw het geval. Het was een leuke ‘competitie’.”

Met Etienne als dirigent bleef het koor nog wel in Heule zingen, maar er werd ook al uitgeweken. Er werden nog begrafenissen in het Gregoriaans gezongen maar er kwamen ook Duitse en Engelse liedjes bij. “We gingen elk jaar naar Gistel om er te zingen in de Sint-Godelieveprocessie in Gistel, en we trokken af en toe eens naar andere kerken. Het bleef wel nog regionaal. Er was ook eens een duoconcert in Rekkem.”

Een bestuur

Pierre Verstraete – een gewezen bakker in Heule – was de eerste voorzitter in 2004. “Mijn ma is jaren penningmeester geweest en er werden verschillende bestuursleden gekozen. In het begin was er geen voorzitter en ook geen bestuur. Meester André was verantwoordelijk voor alles.”

In 2005 werd Bernard Demeyere de nieuwe dirigent en er blies een nieuwe wind door het koor. “Bernard had ook dirigeercursussen gevolgd. Je voelde een ander elan. Er kwamen ook een aantal nieuwe leden bij.” Bernard woonde in die tijd nog in Kortrijk en zijn vader was er koster in de Sint-Elisabethkerk. “We zongen twee keer tijdens een eucharistieviering in de gevangenis in Brugge. We trokken een paar keer op uitstap en konden mooie concerten verzorgen. We deden ook mee met een project rond gospels met een aantal koren, gaven optredens met een combo en traden een weekend op in Burg-Reuland. Ons repertoire werd nog meer uitgebreid en Bernard probeerde met ons ook buiten de contouren van de parochie te gaan. In 2013 was er een concert o.l.v. Bart Feys.”

Nieuwe naam

In 2014 is de naam van het Sint-Eutropiuskoor – het woord ‘gemengd’ was al eerder verdwenen – veranderd naar Per Voce, wat betekent ‘met de stem’. “We mochten mee kiezen naar een nieuwe naam en de meerderheid vond dit goed klinken.”

Er waren in die periode ongeveer 30 leden en er volgden optredens in de concertstudio en op andere plaatsen. Er was ook een romantisch Candle Light Concert in oc De Vonke in Heule. Het programma werd meer en meer uitgebreid.

Eind 2019 werd Stijn Vermeersch uit Gullegem de nieuwe dirigent. Redelijk snel nam Per Voce o.l.v. Stijn deel aan een concertje in Heule ter gelegenheid van de Warmste Week. “Vol goede moed begonnen we in 2020 tot corona ervoor zorgde dat alles plots stil viel. Toen het weer mocht, zijn we heropgestart. We konden toch nog de Tinekesmis en een herdenkingsmis voor Zuster Myriam zingen. Dit jaar zijn er al 12 nieuwe leden – onder meer na een Start-to-Sing en kwam er met Aran Lamaire uit Kuurne een nieuwe pianist in opvolging van Stefaan Delobelle die door beroepsbezigheden een stapje achteruit zette.

Mooie toekomst

“Stijn is veeleisend maar heel geduldig. We voelen dat we nog altijd groeien qua niveau. Ons repertoire bestaat nu uit een brede waaier van vier- en zelfs soms vijfstemmige liederen. We brengen meer hedendaagse en soms ook popsongs maar blijven ook ten dienste van de parochie.” Ondertussen werd er door het koor een piano aangekocht en werd er uitgeweken van repetitieruimte. “Na de kerk repeteerden we in woonzorgcentrum Ter Melle en door Covid verhuisden we naar de school Spes Nostra in de Koffiestraat. We repeteren momenteel met open deuren en er hangt een CO2-meter die we in de gaten houden.”

Beni Vandekerckhove uit Moen is in juni de nieuwe voorzitter geworden, aangezien Pierre Verstraete stopte omwille van gezondheidsredenen.

Met het vernieuwd bestuur werd zondag de 50ste verjaardag van het koor gevierd met een Sint-Ceciliafeest.

“Doorheen de tijd zijn er veel goede mensen die zich geëngageerd hebben. Zo is wijlen Paul Vanackere altijd een gulle weldoener geweest voor ons koor en doet secretaris Christine De Blanck samen met haar man Philippe Depoortere veel meer werk achter de schermen dan enkel het secretariaat. Kortom, we hebben een goede groep en er heerst een echt familiegevoel. We gaan met onze 36 leden een mooie toekomst tegemoet!”

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.