Search

Rosa trok er graag eens op uit met vriendinnen

wijlen Rosa Vereecke (Begrafenissen Debonné/Sereni)

Op vrijdag 30 december is Rosa Vereecke overleden in het AZ Groeninge Kortrijk.

Rosa werd op 3 maart 1930 geboren in Heule. Ze groeide op in Sente en woonde later in de Zegher van Heulestraat in Heule.

Rosa was de weduwe van Walter Vancraeynest die in 1987 overleed en ze was de levensgezellin van Leon Tassaert die vorig jaar overleed.

De kinderen zijn Lieven (met Mariely Vandenbogaerde), Greta (wed. van Patrick Delplancke) en Thea (met Luk Meylemans).

Er zijn 5 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen.

Rosa was huisvrouw en de medestichtster van het verzekeringskantoor Vancraeynest-Assuleen BV.

Ze trok er graag eens op uit met vriendinnen.

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 7 januari 2023 om 11 uur in het de Sint-Eutropiuskerk op Heuleplaats in Heule.

(Begrafenissen Debonné /Sereni)

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.