Search

Priester Arnold Lambrecht zette zich 30 jaar in op Sint-Elooi

wijlen priester Arnold Lambrecht (begrafenissen Bloyart/Sereni)

Op woensdag 7 december is priester Arnold Lambrecht rustig ingeslapen in het woonzorghotel H.Hart in Kortrijk.

Arnold werd op 7 augustus 1930 geboren in Kortrijk. Hij groeide op in een gezin van 7 kinderen in de Veldstraat in Kortrijk en ging in het lager naar het Sint-Jozefsinstituut in Kortrijk.

Zijn humaniora volgde hij in het Sint-Amandscollege in Kortrijk. Door de verhuis naar Oostrozebeke na de bombardementen op Kortrijk maakte Arnold zijn verdere studies af aan het Sint-Jozefscollege in Izegem.

Dan trok hij naar het Klein seminarie in Roeselare en na twee jaar naar het Groot Seminarie in Brugge.

Op 15 april 1956 werd hij tot priester gewijd in Oostrozebeke.

Na een paar maanden als leraar ad interim te werken in de Blindenschool in Brugge ging priester Arnold aan de slag als leraar en subregent aan het Sint-Amandscollege

in Kortrijk. Hij werd ook proost van de jeugdfanfare Groeninghe.

Hij werd in 1959 verantwoordelijke priester voor het Sint-Amandscollege bij de overname van de lagere afdeling van de Broeders Van Dale in de Beek- en de Boerderijstraat, en het jaar erop ook verantwoordelijke priester, leraar en subregent van de nieuw gestichte secundaire afdeling van de Humaniora van het Sint-Amandscollege Zuid.

Op 1 september 1963 werd hij leraar Godsdienst en subregent van het externaat aan het Sint-Jozefscollege in Tielt. Daar stichtte hij een Jeugdfilatelieschool.

In 1967 werd hij lid van de priesterequipe van de Sint-Elooiparochie in Kortrijk.

Hij was er als onderpastoor ook proost van de Chirojongens en de KWB, verantwoordelijke priester voor het Parochiecentrum Sint-Elooi, proost van De Spatjes en proost en bezieler van de Kastanjefeesten.

Hij werd er in 1974 ook vicaris-econoom. Op 23 augustus 1977 werd hij pastoor op Sint-Elooi. Als pastoor was hij lid van de Kerkraad en van het Dagelijks Bureau van de Kerkraad.

Tot de dienstplicht afgeschaft werd, was priester Lambrecht ook stedelijk Milac-aalmoezenier.

Priester Lambrecht was vooral bekommerd om het gewone parochie-apostolaat, de buurtwerking, de buurtmissen, kerkdiensten, huis- en ziekenbezoeken, doopsel-, vormsel-, huwelijks- en ziekenpastoraal.

Hij kreeg eervol ontstlag als pastoor op 2 juni 1997 en werd op rust gesteld in Minerva in Koksijde.

In februari 2013 keerde priester Arnold Lambrecht terug naar Kortrijk. Hij nam er zijn intrek in een assistentiewoning van het H.Hart. Enkele maanden geleden verhuisde hij naar het woonzorghotel H.Hart.

De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 14 december om 10.30 uur in de Sint-Elooikerk in de Overleiestraat in Kortrijk.

(Begrafenissen Bloyart/Sereni)

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.