Search

Okra-koor Zing je Jong blaast 50 kaarsjes uit

copyright foto Els Deleu

In oktober bestond het Okra-koor Zing je Jong 50 jaar. Het feestje moest uitgesteld worden, maar nu zijn de koorleden weer gestart met repeteren. Ze zijn er weer helemaal klaar voor.

“We kenden de hele historie niet, maar in een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad zien we dat het zangkoor dat in 1984 een vzw werd, begon als feitelijke vereniging in oktober 1971. Toen al was de naam ‘Zing je jong’. Het was toen nog een koor van de K.B.G. (Kristelijke Bond van Gepensioneerden) die ondertussen Okra geworden is.” Aan het woord is dirigent, leider en voorzitter van de groep, Hugo Van Malder (76) uit Kortrijk. “Ik had van mijn zes jaar notenleer gevolgd en speelde ook nog piano. Ik zing ondertussen al 25 jaar bij koor Pro Ecclesia in Kortrijk. Ik denk dat het vijf of zes jaar geleden is dat men me vroeg om dirigent te worden.

De vorige dirigent Albert Buyck moest toen vervangen worden. Hij is vorig jaar overleden.”

“Elisabeth Roelstraete, de zus van componist Herman Roelstraete was nog voorzitter en begeleider van het koor.”

Geschiedenis

In 1971 wou Frans Rabout een zangkoor oprichten binnen de ‘bond voor gepensioneerden’.

Zing je Jong werd opgericht op 1 oktober 1971 door onder meer de heren J.Bruneel (voorzitter), A.Decancq (secretaris) en Marcel Warlop (dirigent). De eerste begeleidster was mevr. H.Denutte-Lauwers.

In 1978 gaf mevr. Denutte haar ontslag en Marcel Warlop was overleden. Er bleven nog slechts 15 leden over. Het bestuur van de KBG deed beroep op mevr. Elisabeth Hellin-Roelstraete, zus van Herman Roelstraete om de leiding van het koor op zich te nemen, nieuw leven in te blazen en voorzitter te worden. Ze aanvaardde het op voorwaarde dat ze een dirigent mocht aanwerven, want ze kon niet tegelijk voorzitter zijn, de piano-begeleiding geven én dirigeren. De dirigent werd Dirk Rigole uit Zwevegem die dit deed tot in 1980. Hij werd opgevolgd door koorlid mevr. M.Vandendriessche die het koor 1 jaar leidde. Er werd niet onmiddellijk een dirigent gevonden, dus nam mevr. Elisabeth Hellin-Roelstraete het dirigeerstokje in 1981 over. Ze vond een pianiste die haar wilde vervangen. Na ruim één jaar werd André Delporte de dirigent. Elisabeth Roelstraete moet de begeleiding van het koor weer op zich genomen hebben. Als voorzitter werd ze opgevolgd door Mr Degrande, die dit een paar jaar deed. Bij de oprichting van de vzw in 1983-1984 was André Vercruysse ondertussen de voorzitter van het koor. Hij vervulde deze functie ook nog toen het koor in 1996 omwille van de 25ste verjaardag ontvangen werd op het stadhuis. Hij werd als voorzitter opgevolgd door Felix Decabooter, die later ontslag nam wegens gezondheidsredenen. Hij werd opgevolgd door José Devriese.

Elisabeth Roelstraete werd in 1989 als begeleidster opgevolgd door Jeannine De Grave. André Delporte leidde het koor van 1982 tot in 1993. André Delporte zorgde in zijn tijd als dirigent voor een zeer uitgebreid repertoire. Hij moest ontslag nemen wegens gezondheidsredenen en werd opgevolgd door Gerard Cottyn. Die zorgde voor een nieuw elan in het koor. Op een rustige manier slaagde hij er in om het koor op een hoger peil te brengen. Begin 2008 nam Gerard Cottyn ontslag. Ook José Devriese die toen voorzitter was nam ontslag als voorzitter. Albert Buyck werd de dirigent.

Hoogtepunten

1979: Eerste prijs op provinciaal vlak en derde prijs op nationaal vlak in de wedstrijd Goud en Zilver door de BRT ingericht

7 december 1981: viering 10-jarig bestaan van het koor, afgerond met een kunstconcert in Concertstudio in Kortrijk

1984 : Zing je Jong werd aangesteld voor het opluisteren van de plechtigheden van de KBG-bedevaart in Lourdes

1984: in de wedstrijd Goud en Zilver 83/84 van de BRT behaalde het koor een eervolle vermelding

1986: tweede prijs in de zangwedstrijd ‘Gouden Brabo’

November 1999: deelname aan de korentrefdag Zuid-West-Vlaanderen

Een trio die het koor nu trekt

In de beginjaren telde het koor wel 40 tot 50 leden. “Toen was het aanbod aan activiteiten ook niet zo groot zoals nu.” Nu zijn er nog 18 leden. “De meesten zijn tachtigers en we halen de meesten onder hen op. We doen het met hart en ziel. Het is fijn om mensen samen te brengen om te zingen. We vormen een echte en een hechte vriendenkring waar iedereen zorg draagt voor elkaar. Zingen zorgt ook mee voor een goede gezondheid.”

Samen met Jeannine De Grave en Christine Moreels trekt Hugo nu het koor.

Jeannine De Grave (84) is al 38 jaar lid van het koor. Sinds 1983 is de ze pianiste. Ze is afkomstig uit Veurne maar woont al lang in het Kortrijkse. Ze woont nu al twee jaar in Budalys in Kortrijk. Daar begeleidt ze de bewegingslessen. Ze speelt ook twee keer per week op de vleugelpiano in Buda. “Vroeger was ik in een orkestje en begeleidde ik Frans Delbeke uit Kortrijk die overal ging zingen.”

Christine Moreels (75) neemt ook heel veel taken op zich. Ze doet karweitjes voor het koor, is chauffeur, bibliothecaris, secretaris, archivaris, koffiemevrouw, sorteerder van partituren en onderhoudt de contacten met stad Kortrijk. “Ik ben bij het koor geraakt door een buurvrouw die me meetrok zo’n 10 jaar geleden.”

https://www.youtube.com/watch?v=IACXidzA3sI

Elke maandag

Bij Zing je Jong wordt er profaan gezongen. “We zingen bestaande liedjes en ook religieuze liederen met Kerstmis en Lichtmis, want we luisteren soms vieringen op. Ook zingen we op jubilea en af en toe treden we eens op in een woonzorgcentrum. Nu hebben veel woonzorgcentra echter hun eigen zangkoor en stak ook corona een stokje voor de optredens. Vroeger luisterden we ook wel begrafenissen op, maar dat gebeurt niet vaak meer. Het is moeilijk om op korte tijd iedereen op te trommelen om te repeteren.” 

Het koor begon in de Gilde. “Dat was de afdeling in het centrum van Kortrijk. Overleie had een aparte seniorenafdeling.”

Het koor repeteert elke maandagnamiddag in Jeugdhostel Groeninge aan de Passionistenlaan. “We zaten al op verschillende plaatsen. We repeteerden jaren achteraan maar moesten dan plaats maken of veranderen van datum. Senioren veranderen natuurlijk niet graag. We zongen een tijdje in een café in de Veldstraat maar kunnen nu in een zaaltje van het Jeugdhostel terecht.”

“Het koor zingt en de foto’s van de leden die we verloren hebben staan op een tafel bij ons, met een kaarsje erbij.”

Zing je Jong is nog op zoek naar mensen die graag willen zingen. “Het is fijn, ontspannend en we zingen ook bekende liederen. Wie interesse heeft mag gerust eens langskomen op een maandag tussen 14.45 en 16.15 uur of eens telefoneren naar Hugo op, 0485 13 86 92

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.