Search

Marie-Jeanne volgt Marijke op als voorzitter

v.l.n.r. staan Marijke Coussens, Marie-Jeanne Seynaeve en schepen Bram Deloof (copyright foto Els Deleu)

Tijdens de vergadering van de Ouderenraad van vrijdag 19 april in Kuurne, werd via stemming een nieuwe voorzitter gekozen. Marie-Jeanne Seynaeve (72) volgt Marijke Coussens (73) na tien jaar op.

Marijke

“Ik heb altijd graag die voorzittersfunctie uitgevoerd”, zegt Marijke. “Gezondheidsperikelen zorgden er echter voor dat ik vroegtijdig afscheid neem als voorzitter. Ik wil me zeker nog voor zaken inzetten, maar ik zal geen eindverantwoordelijkheid meer opnemen. Marijke stopt ook als bestuurslid van de Kuurnse ouderenraad.

Marijke die in Kuurne woont doet nu nog om de twee weken linedance en ze doet ook mee aan Stay fit voor 55+. Elke woensdag komen haar twee kleinkinderen om te eten en de namiddag bij haar en haar man door te brengen. Ze heeft een brede maatschappelijke interesse en gaat graag nu en dan naar één of andere organisatie binnen maatschappelijke thema’s.

Bekaert

Marijke werkte heel haar carrière bij Bekaert in Zwevegem. “Ik ben in de levensschool bij Bekaert begonnen”, begint ze haar verhaal. “De kinderen moesten vroeger al op hun 14de gaan werken. Eén keer per week waren ze bij Bekaert een dag vrijgesteld van het werk en kwamen ze naar de levensschool. De familie Bekaert riep dit in het leven om die jonge arbeiders een stuk sport, een stuk creativiteit en een stuk maatschappelijke thema’s en levensbeschouwelijke zaken aan te brengen”, vertelt Marijke die voor de Levensschool het secretariaat deed. “Elke dag was er een groep die naar de levensschool kwam. Ik kwam ook bij de groep als er een typisch vrouwelijk thema aan te pas kwam, om daar mijn gedacht over te zeggen. De levensschool bij Bekaert is gestopt op het moment dat er schoolplicht tot 16 jaar ingevoerd werd.”

“Het jaar voor de levensschool stopte begonnen we al na te denken over de mensen die op het einde van hun loopbaan kwamen. De familie Bekaert was heel sociaal en stond er bij stil dat het voor de werknemers die een hele carrière gewerkt hadden, niet zo evident was om plots hele dagen thuis te zijn. De Bekaert seniorenclub kreeg vorm. Zo werden werknemers vijf jaar voor hun pensioen een dag per maand vrijgesteld. Ze konden een halve dag thuis zijn om zich aan te passen aan het leven thuis met hun echtgenote. In de namiddag kwamen ze bij ons samen met hun echtgenote en deden ze een deel sport en kregen ze maatschappelijke thema’s aangereikt, aangepast aan de pensioenleeftijd.” Marijke werd voorzitter van die werking. “We kregen een apart gebouwtje hiervoor.” Marijke deed ook de evaluatiegesprekken met de werknemers als ze met pensioen gingen. “Ze mochten hun mening meegeven over hun loopbaan bij Bekaert. Ze mochten op de dag van hun afscheid (pensioen) ook uit eten gaan met hun echtgenote, twee chefs en twee werkmakkers. Ze kozen uit enkele plaatselijke horecazaken. Ik moest alles regelen: het restaurant, de bloemen en de fotograaf. Ik rapporteerde bij de twee baronessen van de familie Bekaert over de zaken waaraan ik het voorziene budget besteed had.”

Toen Marijke zelf met pensioen ging, mocht ze ook haar ideeën meegeven tijdens haar evaluatiegesprek. “Ik zei dat ik liever zou naar dingen komen die mij interesseren. Ik heb dan 12 clubs gesticht binnen de seniorenwerking. Binnen elke club werd een bestuur gemaakt. Er waren onder meer een kaartersclub, en clubs voor literatuur, beeldende kunst, wandelen, dansen… Dat werkt nog altijd goed.”

De ervaring in de seniorenwerking bij Bekaert kwam goed van pas toen Marijke voorzitter werd van de Kuurnse Ouderenraad.

Marijke kwam er in 2001 in de Algemene Vergadering en in april 2014 werd ze voorzitter.

“Eigenlijk had ik met de Kuurnse ouderenraad ook nog meer naar de werking zoals de seniorenwerking bij Bekaert willen gaan, maar dat is me toe nu toe nog niet gelukt. Wat wel gelukt is, is het linedansen en er zijn ook al Engelse lessen gekomen. Er is ook al een werkgroep ‘cultuur’ en een werkgroep voor de organisatie van feesten.”

Het eerste dat Marijke in de Ouderenraad veranderde is de vorm van vergaderen. “Vroeger zat het bestuur vooraan en de rest zat zonder tafeltje in klasvorm te luisteren. Voor mij is het bestuur echter evenwaardig aan de andere leden van de raad. Daarom plaatsten we de tafels in een vierkant, enkel de secretaris zat voor het gemak naast mij. Nu durft iedereen meer tussenkomen en op die manier heb je een open blik.”

De Kuurnse ouderenraad

De beginleeftijd om naar de ouderenraad te komen werd verlaagd van 65 naar 60 jaar. “We kregen de laatste jaren toch veel jongere mensen erbij. Er komen twee mensen per vereniging, dat zijn 16 mensen en de rest zijn onafhankelijken. Er mogen ruim 30 mensen zetelen.” Marijke is altijd een onafhankelijke geweest.

Elke zes jaar met de verkiezingen loopt het af, en in januari worden de functies herkozen. “We zijn nu dus wat vroeger en in januari zal er gekeken worden of iedereen akkoord is met het bestuur, of als er functies moeten herkozen worden.”

“We zijn momenteel bezig met zes buurtnamiddagen, in de zes buurten van Kuurne. Er zijn er al twee achter de rug. Hier kiezen we telkens voor een ernstig thema dat aanleunt bij het hedendaagse. Nu is dat over de verkiezingen. Eerder kwamen al de zorgvolmacht, inbraakpreventie, euthanasie… aan bod. Na het informatief gedeelte is er koffie met taart.”

Eva Vanhaecke is de coördinator van de Kuurnse ouderenraad en Bram Deloof is de bevoegde schepen.

Marie-Jeanne

Marie-Jeanne Seynaeve werd vrijdagvoormiddag gekozen als nieuwe voorzitter van de Kuurnse ouderenraad.

Ze is in de ouderenraad als lid van Ademtocht, een spiritueel filosofische vereniging die zich maandelijks over bepaalde thema’s buigt in het Emmaüshuis.

“Onze voorzitter Guido Struyve was eerst in de ouderenraad en vroeg of ik zijn plaats wou innemen. Ik ben er een dik jaar geleden in gerold.”

“Mijn man Willy D’Heere (78) en ik zongen samen. We deden optredens in woonzorgcentra, bij verenigingen, op begrafenissen en huwelijksvieringen. We zongen licht klassiek en hadden zelfs het genoegen om nog voor koningin Fabiola te mogen optreden bij Bekaert. We zijn eind vorig jaar gestopt met die optredens. Op 14 december 2023 was ons laatste optreden.”

Daardoor kwam er voor Marie-Jeanne wat meer tijd vrij. “De uitdaging was groot om mij kandidaat te stellen als voorzitter van de Kuurnse ouderenraad. Na een goed gesprek met mijn man stelde ik mijn kandidatuur.”

Marie-Jeanne is afkomstig uit Heule. In 1971 was ze zelfs Tineke van Heule. Sinds 1992 settelde ze zich in Kuurne.

Ze is vroedvrouw en werkte drie jaar in het H.Hartziekenhuis. Ondertussen haalde ze haar pedagogisch diploma en ging ze les geven aan vroedvrouwen op Katho (nu Vives). Dat deed ze tot haar pensioen.

In haar vrije tijd was ze vooral met zingen bezig. “Op mijn 16de zong ik in het KLT.” Marie-Jeanne volgde zang en lyrische kunst in de muziekschool in Kortrijk en in het Kon.Conservatorium van Antwerpen.

In de Kuurnse ouderenraad zal ze in eerste instantie goed luisteren en horen wat er allemaal te doen is voor de toekomst. “Ik moet me dus nog wat inwerken. Het zijn grote schoenen om te vullen om Marijke te vervangen.” Marijke reageert hier onmiddellijk op dat het zal meevallen. “Ik heb maar een maatje 36”, lacht ze.

Marie-Jeanne heeft in haar pensioen een zeer gevarieerd takenpakket. Ze is in de kerngroep van de Ezelinnen, doet Stay fit voor 55+, is lid van Ademtocht, waar ze ook het secretariaat doet en puur uit interesse volgt ze een beetje bijbelliteratuur. Ze vangt ook soms haar vier kleinkinderen op. “Dat is echt een winwin.” Daarnaast houdt Marie-Jeanne enorm van koken en luistert ze naar klassieke muziek. Nu komt er nog het voorzitterschap van de Kuurnse ouderenraad bij.

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.