Search

Madeleine vierde haar 100ste verjaardag en kreeg een oorkonde

De 100-jarige Madeleine Storme (copyright foto Els Deleu)

Madeleine Storme vierde op dinsdag 23 mei haar 100ste verjaardag in de cafetaria van Assistentiewoningen Hoog Mosscher in Kortrijk. Dit weekend was er al een feest met de hele familie. Dinsdag kreeg ze bezoek van schepen Stephanie Demeyere. Ook een delegatie van het bestuur van Okra Bellegem en Samana Bellegem was aanwezig.

Op 23 mei 1923 werd Madeleine geboren in Loker.

Madeleine is de dochter van Marcel Storme, die fabrieksarbeider was in Frankrijk en ook vele jaren grafzorg deed bij uitvaarten in Kemmel en van Rachel Papegaey die al op haar 48ste overleed aan de gevolgen van een ziekte. Vader Marcel overleed een paar maanden voor hij 100 werd.

Madeleine groeide op als tweede oudste in een gezin van 13 kinderen. Er waren 7 meisjes en 6 jongens. Nu zijn er, naast Madeleine nog 1 zus en 2 broers in leven.

Madeleine ging tot haar 12de in Kemmel naar school. Ze droomde ervan om te studeren voor verpleegster, maar dat kon niet doordat er thuis te veel werk was. Vaak was Madeleine om 5.30 uur ’s morgens al in de weer om aardappelen te schillen voor het hele gezin.

Familie

Madeleine leerde op haar 18de Albert Deconinck, die in 1918 in Longchamps in Frankrijk geboren werd, kennen in het buurtcafé naast het huis van haar ouders. Het koppel trouwde op 8 mei 1944 in Kemmel en vestigde zich ook in Kemmel.

Er werden vier kinderen geboren. De twee oudste werden in Kemmel geboren en de jongste twee meisjes in Kortrijk, want Albert en Madeleine verhuisden. Ze verhuisden eerst naar het Berebos in Sint-Denijs waar Albert jachtopziener was. Hij was overdag boswachter en ging ’s nachts zelf jagen. Later verhuisde het gezin dan naar de Kruisstraat (nu Doorniksesteenweg) in Bellegem en Albert ging bij Bekaert werken. Albert overleed echter in 1965 aan longkanker toen ze daar nog maar 4 jaar woonden. Madeleine werd dus op haar 41ste al weduwe en woonde nog 6 jaar met haar kinderen in de Kruisstraat. Dan kon ze naar een sociale woning in de Rozenlaan (nu de Mortagnelaan) in Bellegem. Later hadden de kinderen het nest verlaten en werd het huis in de Mortagnelaan te groot en Madeleine verhuisde naar de Volksberg in Bellegem. De laatste 9 jaar woont ze nu al in een assistentiewoning in Hoog Mosscher in Kortrijk. Ze was er bij de eerste bewoners en is er nu diegene die er langst woont en ook de oudste bewoner.

Ze krijgt er elke dag bezoek. Haar drie dochers Yvette, Nicole en Connie werkten hiervoor een beurtrol uit. Ook schoonzoon Johan springt er vaak binnen. Zoon Yvo is al op zijn 43ste overleden.

Madeleine heeft ook veel steun aan haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Er zijn 6 kleinkinderen en 3 plus-kleinkinderen, 12 achterkleinkinderen, 3 plus-achterkleinkinderen en 2 achter-achterkleinkinderen.

Actief

Madeleine kookte graag, vooral als de familie op bezoek kwam.

Vroeger danste ze in de dansgroep ‘De Korenbloem’, ging ze naar de turnclub van de KBG en ging ze naar een zwem- en een kaartersclub.

Lange tijd ging Madeleine ook naar de seniorenvereniging van Bekaert.

Nu is ze nog in een kaartersclub, speelt ze petanque, gaat ze naar de gymkring en gaat ze wandelen.

In Bellegem en Kortrijk heeft Madeleine 12 jaar oppas bij zieke mensen aan huis gedaan. Indien het nodig was bleef Madeleine zelfs ’s nachts om troost en gezelschap te bieden.

Ze was in Bellegem ook 40 jaar in het bestuur van diverse verenigingen zoals de KAV en de KBG, die later Okra werd. Ze was het eerste vrouwelijke bestuurslid bij de KBG in Bellegem. Ze is nog altijd lid van Okra en Samana in Bellegem en gaat ze bij die verenigingen nog wel eens naar feesten, gaat ze genieten van muziek of van een andere voorstelling.

Vele jaren bood ze hulp in de Sint-Amanduskerk in Bellegem en ze heeft er 20 dienstjaren in de pastorie op zitten.

Ze heeft ook jaren de vlag van de Oudstrijdersbond gedragen op 1 en 11 november. Haar man was oudstrijder 1940-1945 en had zijn legerdienst gedaan als brancardier en ziekenverzorger.

Madeleine bleef tot op hoge leeftijd zeer actief. Zelfs toen ze al 90 jaar was ging ze nog rond met de boekjes van Okra. Ze nam toen zelfs nog de bus naar ’t Hoge en naar de Condédreef om er ‘met de boekskes naar de oude mensen te gaan’, zoals ze zelf zei.

Madeleine is altijd positief door het leven blijven gaan. Ze klaagt nooit en is nog altijd in alles geïnteresseerd.

Dagelijks komt een verpleegster langs en maandelijks krijgt ze het bezoek van de dokter, maandelijks komt haar contactpersoon van Okra op bezoek met het Okra-magazine en met de nieuwtjes uit Bellegem. “Naast de verhalen van vroeger krijgen we er nog een portie levenswijsheid bovenop”, luidt het bij Okra.

Ere-bestuurslid

Madeleine kreeg op haar 100ste verjaardag van Okra Bellegem de titel van ere-bestuurslid en kreeg hier een oorkonde van.

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.