Ligo opent een nieuwe locatie

Copyright foto Els Deleu

Ligo, het Centrum voor Basiseducatie voor Midden- en Zuid-West-Vlaanderen opende vrijdag een nieuwe locatie voor de administratie in de Rekollettenstraat 23 in Kortrijk.

Ligo is de nieuwe naam van wat vroeger gekend was als Open School. Ligo is Esperanto en betekent ‘verbinden’. “Wij leggen verbinding tussen cursist en maatschappij, met partnerorganisaties en binnen onze eigen organisatie”, luidt het.

Elke dag biedt Ligo een groot aanbod van cursussen aan voor laaggeletterde en anderstalige volwassenen die noden hebben op vlak van leervaardigheid of geletterdheid. “1 op 7 inwoners in Vlaanderen heeft het moeilijk met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.”

Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen is werkzaam in de regio Kortrijk, Menen, Waregem en Harelbeke en in de regio Roeselare-Tielt.

Het team bestaat uit 94 mensen. Er zijn 2.100 cursisten van 90 nationaliteiten. Zij krijgen les op 40 verschillende leslocaties in de regio’s.

“Vorig jaar kregen 2.100 cursisten samen bijna 6.000 certificaten en/of diploma’s.”

Kostenwinnend

Frank Loosveldt van de raad van bestuur benadrukt het belang van een Centrum voor Basiseducatie. “Het is belangrijk om verder te investeren in Ligo, het is kostenwinnend als wij ervoor zorgen dat de mensen weerbaarder worden. Dan wordt het een mindere kost voor de overheid.”

De basisgedachte van de werking van Ligo is outreachend werken van uit een veilig nest.

Kortrijk

In Kortrijk rees al in 2018 de gedachte dat er nood was aan een veilig nest voor al wie bij Ligo betrokken is. “In de Sint-Elooisdreef was er geen mogelijkheid in het bestaande gebouw waar de duurzaamheid bijna nul is. We zijn de stad wel dankbaar dat we er interessante huurvoorwaarden krijgen. Er moest een plaats komen waar er kon gewerkt worden, een open huis waar iedereen zich thuis voelt.

In februari 2019 is men gestart met de voorbereidingen voor de renovatie van het pand in de Rekollettenstraat. Dit gebeurde in samenwerking met Architectenbureau Dertien12. “Een pluim voor het bestuur van vandaag en van jaren geleden om als goede huisvaders een spaarpot aan te leggen. Nu kunnen we investeren en samen met de subsidies is het betaalbaar geworden.”

Het verdwijnen van de ruimtes voor de administratieve diensten in de Sint-Elooisdreef schept mogelijkheden om er enkele klaslokalen bij te creëren.

Vrijdag was er een open deur, waren er workshops over onder meer hoe een traject er voor een anderstalige uitziet in Ligo. Ook de buren werden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Er werd afgesloten met een afterwork met het team en met de gepensioneerde medewerkers.

“We zetten in op werk, ouders, armoede, inburgering en brede geletterdheid en zijn heel trots dat wij het verschil kunnen maken”, stelt An Butaye, directeur Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen.