KSA Peter Benoit viert 60ste verjaardag

copyright foto Els Deleu

Op zaterdagavond 11 maart pakte de KSA Peter Benoit uit Harelbeke uit met een oud-leidingsreceptie in het KSA-lokaal aan de Populierendreef. Het werd voor iedereen een blij weerzien en tal van herinneringen werden opgehaald.

We blikten even terug op 60 jaar KSA met Jits Bulcaen (20), Phebe Somers (27) en Francis Pattyn (45). Ook in het boek dat in 1987 uitgegeven werd toen KSA Peter Benoit 25 jaar bestond haalden we heel wat informatie.

Jits die vier jaar in de leiding is volgde vorig jaar Eva Maria Byttebier op als bondsleidster. Daarvoor was Phebe bondsleidster. Zij was 7 jaar in de leiding. “Ik ben gestart in 2012 en in mijn derde jaar leiding ben ik bondsleidster geworden. In totaal was ik 19 jaar lid van de KSA.”

Francis was bondsleider van 1998 tot 2003. Er kwamen in die tijd heel veel leden bij. “Er werd toen vervoer geregeld tot in Hulste, omdat daar alle jeugdwerking op zondag was.  Eén van de voordelen van de KSA is dat de werking op zaterdag plaats vindt”, aldus Francis. “De ouders kunnen ondertussen hun boodschappen doen en op zondag is er nog tijd voor de familie.”

Leden en leiding

De KSA Peter Benoit telt momenteel zo’n 100 leden en zo’n 25 mensen in de leiding.

Het ledenaantal is na corona weer aan het toenemen. “Leden werven is competitiever geworden. Er is een grotere keuze aan hobby’s en sommige kinderen zitten liever thuis op de I-pad”, aldus Jits. “Onlangs hadden we wel een vriendjesdag en dat was een succes. Ook ons bezoek aan de scholen zorgt voor nieuwe leden.”

“Je wordt leiding in het zesde middelbaar,” zegt Jits.  Francis pikt in dat dat in zijn tijd als vanaf 15 jaar was. “Hernieuwers bestonden toen nog niet. Alles was nog aan het groeien. Ik heb ook de kabouters nog weten oprichten. Dat zijn de kinderen van het 3de kleuter. In het begin was dat enkel voor broers en zussen van KSA-leden, maar uiteindelijk kon iedereen komen vanaf het derde kleuter.” Phebe was al vanaf het derde kleuter lid van KSA Peter Benoit.

Studentenbonden

Uit een soort ‘K.S.A.-dagboek’ dat sinds 1936 bijgehouden werd blijkt dat er na het verdwijnen van studentenbond ‘Schild ende Vriend’ twee nieuwe studentenbonden ontstonden in Harelbeke. Het waren de Katholieke Studenten Aktie (KSA) en het Jong Volksche Front (JVF) die naast elkaar bestonden, maar de leden waren gewoonlijk lid van de twee en er waren gemeenschappelijke activiteiten. Vanaf het einde van de dertiger jaren zou de werking van het JVF weggevallen zijn en bleef enkel de KSA-bond bestaan. De vergaderingen bestonden uit sport, binnenronden, debatteren en zingen. De leden waren minstens 12 jaar oud. Een populaire jaarlijkse gebeurtenis was de Sterrestoet tijdens het Kerstverlof, met daarna een kerstfeestje in ‘Den Tap’ of ‘De Pareite’.

Er werd geen werking gegeven in de periode van mobilisatie en bezetting en na deze woelige periode kwam de werking weer op gang. Tussendoor werden er door de KSA-groep toneelstukken opgevoerd en er waren toen ook al Gouwdagen voor alle West-Vlaamse leiders. Tijdens de grote vakantie waren er kampen.

Onder meer door het wegvallen van enkele leiders verwaterden de vergaderingen de laatste twee jaar van de ‘oude KSA’.

Oprichting nieuwe KSA-bond

Een aantal dynamische jongeren onder leiding van Dirk Vyncke startte in 1962 een nieuwe Harelbeekse KSA-bond die niet meer verbonden was met het Sint-Amandscollege, dus waar ook buiten het college zou gerecruteerd worden. Er zouden elk weekend vergaderingen zijn en sport en spel zou op de voorgrond komen. De jongeren wilden ook af van de gesprekken rond katholicisme en priesterschap die er in de vroegere KSA gehouden werden.

In 1967 gaf Dirk Vyncke na 5 jaar bondleiderschap de taak door aan Frank Doornaert.

Er waren verschillende bannen en ook de nieuwe ban ‘de piepjongknapen’ voor de Pagadders van het eerste, tweede en derde leerjaar werd opgericht. “Jan Baert is hiermee op de proppen gekomen.”

Waar de KSA in het begin enkel voor jongens was, kwamen er in het werkjaar 1974-1975 ook vrouwelijke leidsters en kwamen er geleidelijk aan ook meer meisjes in de KSA.

Lokalen

De eerste jaren waren de bijeenkomsten op ’t Kasteel in de Overleiestraat en in het Sint-Amandscollege. Dit waren noodoplossingen want er was behoefte aan een eigen lokaal.

De lokalen verhuisden van Overleie waar het kasteel te bouwvallig werd en het college naar het parochiaal centrum en de meisjesschool H.Hart in de Ballingenweg. Omstreeks 1969-1970 telde de KSA meer dan 200 leden en moest er uitgekeken worden naar iets anders. Dan vond de KSA de boerderij Wallekant, een historische hoeve die aanvankelijk omwald was. Deze werd opgeknapt maar 2 weken na de opendeurdag in het werkjaar 1970-1971 was er een brand in de volledig heropgeknapte stallingen van de boerderij.

Er dreigde nog een onteigening maar uiteindelijk werd in 1975 waar de boerderij stond een nieuw gebouw opgetrokken op het gemeentelijk speelplein ‘Ter Halle’ op de Collegewijk.

“Er werd in 1997 en ’98 weer gebouwd en gerenoveerd”, vertelt Francis. “We hebben vrijwel alles zelf gedaan. Twee gepensioneerde metsers kwamen er gratis werken en de leiders kwamen ‘dienen’. Er werd een gebouw in een L-vorm gecreëerd. Vroeger hadden niet alle bannen een eigen lokaal, en na die renovatie was dat wel het geval. Er lagen nog golfplaten en deze werden vervangen. De vloerplaten werden geschonken door de familie Callewier van Beltrami. De kinderen van die familie waren toen in de KSA.”

Jits, Phebe en Francis zijn het er over eens dat de ligging van KSA Peter Benoit aan de Populierendreef ideaal is. “Er is veel open ruimte en het ligt ook dicht bij de Gavers.”

Centen

Er werden vooral in de beginjaren verschillende jaren papierslagen gehouden om geld in te zamelen.`

Voor de bouwwerken van 1975 werden Breughelavonden, bals, Vlaamse kermissen en een steunkaartenverkoop georganiseerd.

“Enkele jaren voor de eeuwwisseling – ik was als leider maar nog geen bondsleider – kochten we het concept van de Studio Brusselfuiven die op dat moment veranderden naar 70-80 fuiven. Die fuif vond plaats op de Pottelberg in Kortrijk en was heel duur. We waren de eersten in de streek die dit deden. De toegangsprijs bedroeg 250 frank, maar de mensen betaalden dit graag. Jan Hauttekiet kwam er ook een uur draaien. Er werden zelfs van uit Poperinge bussen ingelegd. Bavik sponsorde met vaten. We haalden daarmee een miljoen frank op. Het was een enorm succes!”

60 jaar KSA

Voor de 60ste verjaardag van KSA Peter Benoit werden op zaterdag 11 maart 2023 alle oud-leiders en oud-leidsters uitgenodigd van wie er gegevens beschikbaar waren. “We zamelden die avond ook gegevens in bij de aanwezigen, zodat we volgend jaar een nog grootsere receptie kunnen organiseren,” vertelt Jits.

Er werden al verschillende dia’s gedigitaliseerd om deze zaterdag te kunnen projecteren. “We willen er tegen volgend jaar nog veel meer digitaliseren.”

Op de viering van 60 jaar KSA Peter Benoit was ook  de eerste bondsleider Dirk Vyncke. Dirk woonde lange tijd in Brugge en woont nu weer in Harelbeke. “Ik ben in 1959 op 12-jarige leeftijd bij de KSA-bond van het college gekomen”, vertelt hij. “In 1962 hebben we de KSA heropgestart, onafhankelijk van het college. Het geeft me een warm gevoel om hier na zoveel jaren weer terug te zijn!”

error: De inhoud is beschermd!