Search

Juf Mariann slaagde voor het pensioenexamen

Mariann Baert (copyright foto Els Deleu)

Op vrijdag 28 juni nam juf Mariann Baert afscheid van de lagere school De Tandem in Bissegem. Ze was de eerste juf in de – toen nog – jongensschool in Bissegem. Op 1 september gaat ze met pensioen.

Mariann Baert, die binnenkort 61 wordt is getrouwd met Philippe Vanhee. Ze groeide op op Heule Watermolen en woont er nu dicht bij in Kortrijk.

Hun kinderen zijn Sander (31) en de drieling Elke, Tim en Sam die dit jaar 29 worden.

In 20 maanden tijd kregen Philippe en Mariann met Marthe, Fran en Febe drie kleinkinderen.

Loopbaan

Mariann studeerde voor onderwijzeres in Eeklo. In haar oefenschool in Eeklo kon ze in 1983, het eerste jaar dat ze afgestudeerd was, les geven.

“Het tweede jaar gaf ik drie maanden les in de graadsklas van het derde en vierde leerjaar in De Watermolen. Ik gaf ook les op de Marionetten.”

Dan trok Mariann voor vijf jaar naar Sint-Amand Noord.

In 1990 kwam ze in de jongensschool in Bissegem terecht. “Ik ben hier begonnen in het vijfde leerjaar. Wijlen Lieven Deschepper was toen mijn collega in de andere vijfde klas. Dan gaf ik een jaar het zesde en dan stond ik in het tweede en het derde leerjaar. Toen Antoon Baert met pensioen ging, ben ik naar de zorg gegaan.”

Mariann werd omstreeks 2006-’07 zorgcoördinator. “Dat was veel werk maar ik hield van mijn werk. Daar vielen ook overleggen met ouders en kinderen onder en het zoeken naar oplossingen.”

Dat deed ze tot in 2019. “Ik ging vanaf dan halftijds werken, maar als zorgcoördinator kan je dat niet doen. Als je gesprekken met ouders of externen moet regelen, kan je die moeilijk tot een paar dagen beperken.” Mariann werd toen zorgleerkracht. “Ik heb dat ook supergraag gedaan. De laatste 3 à 4 jaar verving Mariann ook voor 1/5 juf Greet in het derde leerjaar. “Greet ging toen 4/5 werken, en ik nam dat vijfde over in haar klas.”

Evolutie

“In 1998 zaten er enkele jongens in de meisjesschool, maar geen meisjes in de jongensschool. In 1999 werden de scholen gemengd.”

Mariann kende ook verschillende directeurs. Ze begon bij Herman Vanbosseghem en werkte lange tijd met Johan Devos. De laatste vijf jaar was het Wim Callewaert samen met Stefanie Moenens en nu met Linne Brants.

Eén van de evoluties die Mariann ondervond was dat er een grotere samenwerking kwam tussen kleuter- en lagere school.

Pensioenfeest op school

Op vrijdag 28 juni werd er een pensioenfeestje gevierd op school. Samen met meester Bart Vandecasteele die in januari met pensioen gaat, maar door rugproblemen niet meer kan werken, moest Mariann een ‘pensioenexamen’ afleggen. Ze moesten samen verschillende voorwerpen zoeken over de hele school. Daarna was er een gezamenlijk afscheidsfeestje met de hele school en werd het schooljaar afgesloten.

Vrije tijd

Het les geven zal Mariann missen. De laatste vijf jaar werkte ze halftijds.

De druk van alles wat er naast het les geven komt bij kijken zal Mariann zorgde eerder voor stress. Die zal nu wegvallen.”

Mariann speelt al 11 jaar blokfluit bij het Ensemble Respiro in Kortrijk. “Dat doe ik zeer graag. Ik wil nu weer naar de muziekles. Ik speel al van mijn 10 jaar blokfluit, maar volgde nog geen muziekles. Ik wil de fijne technieken van het blokfluit spelen nu leren.”

Mariann speelde altijd samen met haar vader die organist/koorleider was op De Watermolen. “Nadat ik gehuwd was ging ik samen met nog iemand elke woensdagnamiddag fluit spelen bij mijn vader. Ik heb dat gedaan tot hij 14 jaar geleden overleed. Dan heb ik mijn blokfluit zelfs eventjes aan de kant gelegd, maar ik ben herbegonnen.”

Ook om te fietsen, lezen, haken en breien zal Mariann nu meer tijd hebben. Ze zal ook wel eens voor de kleinkinderen zorgen, zwemmen en op vakantie gaan met de mobilhome.

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.