Search

Huldigingen tijdens Sint-Maartensfeest

Op de foto zien we v.l.n.r. Joachim Malysse met de vlag, Jens Messelier, postoverste Wim Vandekerckhove, Angelo Descheemaeker en Jorge Vanthournout. Andy Vandorpe en Yvan Maebe ontbreken op de foto. (copyright foto Els Deleu)

De brandweer zone Fluvia post Kuurne vierde op zaterdag 18 november het Sint-Maartensfeest. De brandweerlui werden ook uitgenodigd op het gemeentehuis, waar het voltallige college van burgemeester en schepenen aanwezig was.

Er waren toespraken van Francis Benoit (burgemeester van Kuurne en voorzitter van Fluvia), zonecommandant Olivier Dorme en postoverste Wim Vandekerckhove.

Er waren het afgelopen jaar (van het ene Sint-Maartensfeest naar het andere) 395 interventies, waaronder 135 brandoproepen. “Dat is opnieuw 5% meer dan het jaar voordien. Dat hoge interventiecijfer heeft ook wel te maken met de klimaattoestanden zoals stormen en wateroverlast.”

33 % van de interventies gebeurde op grondgebied Kuurne. “Door het zonaal netwerk konden we ook hulp bieden in andere gemeenten. Daarnaast konden ook wij beroep doen op posten uit andere gemeenten.”

Post Kuurne

Er waren ook enkele speciale vermeldingen, bedankingen en huldigingen.

“Binnenkort gaat Danny Vanoosthuyze met pensioen na een carrière van ruim 44 jaar bij de brandweer. Danny is een echte ‘doener’.”

Er werd ook even stilgestaan bij de risico’s van brandweerlui. “De helden van vandaag mogen niet de slachtoffers van morgen worden!”

Een bezorgdheid bij de brandweerpost is dat de gemiddelde leeftijd van de onderofficieren stijgt. “We hopen dat nog meer jonge mensen een opleiding volgen en de brandweer komen vervoegen.”

Jorge Vanthournout en Jens Messelier zijn stagelopende brandweermannen die een challenge coin kregen. Dat is een vriendschapsteken omdat ze bij de post Kuurne behoren.

Ook Yvan Maebe, die 26 jaar bij post Damier actief was, en een tijdje stopte, wordt nu opnieuw gelanceerd bij de post Kuurne en werd er benoemd als 1ste sergeant op interventie. “We nemen hem ook graag op in onze brandweerfamilie.”

Andy Vandorpe werd dit jaar officieel benoemd tot sergeant.

Angelo Descheemaeker kreeg de gouden medaille der Kroonorde, een ereteken als blijk van waardering voor de vele jaren dienstbaarheid aan de bevolking.

Er was ook een woordje van dank aan de partners van de brandweerlui die naast hen staan.

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.