« Hier kwam een opportuniteit met het gebouw naast de school”

Op de foto zien we v.l.n.r. Liesbet Debaillie (directeur a.i. van de kleuterscholen Sint-Michiel en in de Boomgaardstraat), Jan Vanwynsberghe (directeur lagere school Sint-Michiel) en Ilse Desmet (directeur VBS Sint-Pieter) in de tuin bij het nieuwe schoolgebouw. (copyright foto Els Deleu)

Op vrijdagavond 20 januari werd het nieuwe schoolgebouw ‘KOR10’ in de Kortrijksestraat 10 in Kuurne officieel geopend.

De VZW Vrij Kleuter- en Lager Onderwijs Kuurne kon begin 2020 het huis naast VBS Sint-Michiel in de Kortrijkstraat in Kuurne kopen. “Het was een opportuniteit toen dat gebouw dat zo dicht bij de school ligt vrij kwam”, luidt het.

“Doordat dat huis te koop werd aangeboden, werden de bouwplannen die er al waren om de school die uit haar voegen aan het barsten was uit te breiden opgeborgen worden”, stelt Jan Vanwynsberghe, directeur van de lagere school Sint-Michiel.

De lagere school telt momenteel 270 leerlingen en de kleuterschool telt er 120.

Liesbet Debaillie, directeur van de kleuterschool voegt er aan toe dat de speelplaats voor de kleuters beperkt was. “Door de aankoop van het huis in de Kortrijkstraat is de ruimte van de tuin er volledig bijgekomen. Deze is ook toegankelijk van uit het grote schoolgebouw.”

In het grote huis werd een polyvalente ruimte ingericht. Deze kan zowel door de peuters en kleuters als door de kinderen van de lagere school gebruikt worden. Zo worden er al toneelvoorstellingen voor de kleuters gepland in maart.

Er werd ook een stuk aangebouwd om er beneden een lichtrijke leraarskamer in te richten. Op de eerste verdieping werden twee klassen met daartussen een schuifwand ingericht. “Dit leent zich er toe om naar andere werkvormen in het onderwijs te streven. Zo is bijvoorbeeld co-teaching mogelijk.” De twee klassen van het zesde leerjaar namen na de herfstvakantie van 2022 al hun intrek in de nieuwe klassen. Er zijn ook nog enkele lokaaltjes die kunnen dienen als werkruimte om in kleinere groepen te werken en er zal ook nog een buitenklas gerealiseerd worden.

De directieleden zijn tevreden dat ze voor de inrichting van en klusjes in het nieuwe gebouw konden beroep doen op heel wat ouders en leerkrachten.

Door het vrijkomen van de vroegere klassen van het zesde leerjaar en van de leraarskamer, werd er op die plaatsen ruimte gecreëerd voor groepswerk en co-teaching. “We konden dus de klassen wat anders organiseren.”

De kostprijs voor het project bedroeg 1.250.000 euro. Daarvan werd er 500.000 euro gesubsidieerd voor de aankoop van het gebouw. Voor de renovatie werden eigen middelen gebruikt.

Bij VBS Sint-Michiel zijn er ook al plannen voor later. “Achter het aangekocht huis lag er een zwembad dat nu dicht ligt. Daar willen we later een nieuwe kleuterschool bouwen. Deze zal dan ook uitgeven op de tuin van de kleuters. Momenteel liggen die plannen nog een beetje in de koelkast door de momenteel hoge rentes en hoge materiaalprijzen.”

Als die bouw van een nieuwe kleuterschool kan gerealiseerd worden, kan de oude kleuterschool afgebroken worden en komt er ook meer speelruimte voor de kinderen van de lagere school.

Voorlopig zijn er in de andere vrije scholen in Kuurne nog geen plannen. “In de Boomgaardstraat staat de kleuterschool op punt. Er zijn veel speelheuvels en de school ligt in het groen. We konden daar renoveren met een MOS-project. (MOS=Milieu Op School)

Ilse Desmet, directeur van VBS Sint-Pieter vertelt dat op Sint-Pieter de ramen vervangen werden en dat ook de speelplaats nog in orde gebracht werd. “Er zitten ook hier dus geen bouwplannen aan te komen.”

Officiële opening

Op vrijdagavond 20 januari werd het gebouw officieel geopend. Directeur Jan Vanwynsberghe verwelkomde de aanwezigen.

Priester Filip Debruyne, voorzitter van de VZW Vrij Kleuter- en Lager Onderwijs Kuurne vertelde over 150 jaar school in Kuurne en bracht hulde aan de zusters voor de vele jaren inspanningen voor het onderwijs in Kuurne. Hij was tevreden dat er bij het Bisdom Brugge een renteloze lening toegestaan werd voor de verbouwingen van KOR10.

Priester Filip Debruyne zegende ook de kruisjes die in de nieuwe klaslokalen zullen opgehangen worden.

Lieven Boeve, Directeur-Generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen had het over het werken aan onderwijskwaliteit. “Het belangrijkste is de interactie tussen leerkrachten en kinderen om goed onderwijs te kunnen bieden”, zei hij. “In het leerplan ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven) drukken we het uit: we willen de kinderen goesting geven om te leren en te leven. ZILL laat dus ook toe om op bepaalde domeinen in groepjes te werken en op nieuwe manieren te denken en te werken en zo aan kwaliteitsontwikkeling te doen.” Hij pleitte voor het werken aan het lerarentekort en voor meer beleidsondersteuning voor de basisscholen. “We moeten ons goed durven organiseren. Het nieuwe schoolgebouw voor de derde graad van de basisschool Sint-Michiel is het resultaat van zo’n goede organisatie. Daar kan er samengewerkt worden aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Tenslotte kwam burgemeester Francis Benoit aan het woord. Hij had het over verbindingen maken  en verwees naar de uitspraak ‘connecting the dots’ van Steve Jobs. Hij refereerde ook naar Zuster Fientje uit Kuurne, die binnenkort een pad met haar naam krijgt.

Na het officiële moment werd het nieuwe gebouw natuurlijk bezocht. Ook de vroegere eigenaars van het gebouw, die de school genegen zijn, waren aanwezig.

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.