Search

“Het straatbeeld zal snel veranderen”

de verbouwingswerken aan het klooster zijn volop bezig (copyright foto Els Deleu)

Eind november begonnen de verbouwingswerken aan het vroegere klooster in de Driekerkenstraat in Bissegem. De Vrije Kleuter- en Lagere school De Tandem en vzw Scola hopen het gebouw in september in gebruik te nemen.

“In de verbouwing van het klooster voorzien we ook werken in de vroegere pastorie want daar is de erfpacht in orde”, begint Wim Callewaert, die samen met Stefanie Moenens het directieteam van de school vormt. “De laagbouw tussen de pastorie en het klooster – waar vroeger de keuken van de pastoor gevestigd was – wordt een sanitaire en een opbergruimte. Er komt een doorgang van het klooster naar de pastorie, waar we nu al de kinderen van peuterklas en eerste kleuter opvangen. We kunnen tijdens de werken deze opvang verder laten plaatsvinden.”

Strippen

Momenteel is men bezig met het strippen in het klooster dat eerder al aangekocht werd door vzw Scola. “Alle plakwerk gaat er uit en een aantal muren verdwijnen binnenin om wat grotere ruimtes te creëren. Op de bovenverdieping zijn ook al de kleine chambrettes verdwenen.” Voor de ruwbouw werden 150 dagen voorzien. Dit betekent dat deze werken in april moeten afgerond zijn. In de ruwbouwwerken is ook het reinigen van de gevel voorzien. “Dat zal natuurlijk het straatbeeld onmiddellijk verfraaiien. De gevel mag natuurlijk gereinigd worden maar is beschermd en moet hetzelfde uitzicht behouden. Zo moet een zelfde deur gebruikt worden en mogen we voor de ramen aan de voorgevel geen aluminium maar hout gebruiken en moet het glas van de ramen monumentglas zijn. Dat heeft natuurlijk wel gevolgen qua kostprijs en moeten we de isolatiewaarde in het oog houden anders komt onze EPC-waarde in het gedrang. Aan de zijkant en achteraan kunnen we aluminiumramen gebruiken. ”

Constructieve werfvergaderingen

Terwijl er volgende week geen les is voor de kinderen op school gaat de voorste poort weg. “Er komt een schoolplein. Ook de toegang tot de speelplaats wordt vervangen. Er komt een poort die volledig kan afgesloten worden en er komt ook camerabeveiliging.”

Er wordt volgende week in de school wel noodopvang voorzien, maar hiervoor kan men een toegang langs de kant van het woonzorgcentrum aan de Hendrik Dewildestraat gebruiken. “Elke week zijn er constructieve werfvergaderingen, waar bekeken wordt welke gevolgen bepaalde werken kunnen hebben voor de school. Er wordt telkens gezocht naar een juiste oplossing zodat de hinder kan beperkt blijven. Er is een vlotte samenwerking tussen de architecten en de aannemer van de ruwbouw.” Na de paasvakantie worden dan de sanitaire en elektrische voorzieningen aangepakt en wordt de binneninrichting afgewerkt. “We mikken nog altijd op 1 september om het vernieuwde klooster in gebruik te nemen.”

“Het zal ruimte scheppen in onze refter”

In het klooster komt er aan de kant van het nieuwe schoolplein een ingang naar het secretariaat dat via een desk bereikbaar zal zijn. Van daar kan je ook naar het nieuwe directiebureel dat in de vroegere kapel van het klooster komt. Er komt ook een polyvalente ruimte waar ook middagmalen zullen geserveerd worden en een industriële keuken is voorzien. “Doordat de kleuters in de pastorie en het klooster zullen eten, zal dit ruimte scheppen in onze andere refter voor de lagere school, want nu moeten we de middagmalen in drie shiften voorzien, en dat is teveel. Er wordt ook een ingang voorzien voor het leveren van de maaltijden.”

De vzw Scola zal de bovenverdieping van het klooster in gebruik nemen met een bureel voor de coördinerend directeur, voor de centrale boekhouding, de centrale IT-dienst en een vergaderruimte voor college van directies en vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Wim en Stefanie zijn van plan om zusters Gertrude en Leona – de twee laatste zusters die in het klooster van Bissegem woonden – uit te nodigen voor de inhuldiging. “We kijken ook om het klooster nog eens open te zetten voor de Bissegemnaren.”

Andere projecten

Bij VKLS De Tandem zit men ook naast de werken in het klooster niet stil. Ook de grote gebouwen aan de Hendrik Dewildestraat worden aangepakt. Daar komen grote aluminium ramen waar voor de ruiten isolerend glas gebruikt wordt en er komen screens. “Dat zal wellicht in de Paasvakantie gebeuren, als dit niet lukt zal het voor juli zijn, want zoiets moeten we in een vakantieperiode plannen.”

De gebouwen van het eerste en tweede leerjaar worden geïsoleerd en van nieuwe dakgoten voorzien. In de nabije toekomst wordt ook het sanitair blok van het eerste en tweede leerjaar gerenoveerd en er komt een industriële keuken bij de reeds bestaande refter.

“We zetten geen stappen in het duister”, verzekeren Wim en Stefanie ons. “Alles is goed berekend en we kunnen ook op subsidies rekenen.”

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.