“Het mooiste is dat ik veel tussen de mensen kan komen”

Marc Frenay (copyright foto Els Deleu)

Er zijn met ingang van 1 november heel wat verschuivingen in de Pastorale Eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem. Pastoor Wim Seynaeve bekomt er eervol ontslag. Parochieassistent Mieke Coucke wordt er met ingang van 1 november benoemd tot coördinator, Marc Dhondt, die pastoor is in de Pastorale Eenheid Edith Stein Kortrijk wordt er aangesteld priester en Marc Frenay meewerkend priester. Dominique Lodewijckx bekomt er dan met ingang van 1 januari 2023 eervol ontslag als diaken die voltijds verbonden was aan de Pastorale Eenheid. Hij blijft in de mate van het mogelijke wel beschikbaar wanneer de nood groot is.

Op 1 januari 2023 wordt Wim Seynaeve benoemd tot pastoor van de Pastorale Eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren en ook tot aangesteld priester van de Pastorale Eenheid Heilige Clara Heuvelland.

Diaken Dominique Lodewijckx blijft geestelijk directeur van Bedevaarten Bisdom Brugge.

Mieke Coucke uit Gullegem zal de administratie doen en alles opvolgen. Ze zal een feitelijke tandem vormen met Philippe Depoortere uit Heule. Nele Vanhoutte blijft parochieassistente.

Marc Frenay wordt officieel meewerkend priester en zal het ‘liturgisch gezicht’ zijn van de Pastorale Eenheid. Marc Dhondt wordt aangesteld priester.

Marc Frenay

Marc Frenay wordt dus benoemd tot meewerkend priester in de Parochiale Eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem én in de Parochiale Eenheid De Verrijzenis Kortrijk.

Hij bekomt eervol ontslag als aalmoezenier bij het woonzorgcentrum De Plataan in Izegem en bij het woonzorgcentrum Deken Darras en de assistentiewoningen Residentie Ampe  in Tielt. Voor de taken die Marc als aalmoezenier op zich nam is men nog op zoek naar opvolging.

Marc woont in Kortrijk en we gingen bij hem op bezoek. Hij vertelt dat hij in oktober zal stoppen als aalmoezenier in de woonzorgcentra en bij de assistentiewoningen waar hij actief is en zeker ook de mensen van daar zal missen. “Ik zal me inleven en me voorbereiden op mijn nieuwe functies. Op 13 oktober staat er al een eerste vergadering op de agenda.”

“Eerst wil ik de parochies goed leren kennen, maar mijn bedoeling is nog meer dan vroeger om eerst veel te luisteren naar de mensen.”

Marc wil zoveel mogelijk onder de mensen zijn. “Dat vind ik het mooie aan het werken op parochies. Mijn schoonste job was onderpastoor zijn in Wevelgem. Dan kon ik vooral veel tussen de mensen komen.”

Studies en werk

Eerst ging Marc twee jaar filosofie volgen in het Seminarie in Brugge. “Op mijn 20ste verloor ik echter mijn moeder. Ik was een beetje de kluts kwijt en trok weer naar huis bij mijn papa die op Sint-Jan in Kortrijk woonde. Ik ging voor verpleger studeren met de intentie om missionaris te worden.” Na drie jaar haalde Marc zijn diploma Verpleegkunde. “Daarna ging ik toch weer naar het seminarie om er vier jaar Theologie te volgen. Hij werd in 1994 tot priester gewijd. “Mijn plannen om missionaris te worden schoof ik van de baan.”

Marcs broer Luc die vijf jaar ouder is dan Marc, is drie jaar na Marc ook priester geworden en is nu meewerkend pastoor in Lo-Reninge in de Dekenij Diksmuide

Marc werkte van 1994 tot 2000 als onderpastoor in Wevelgem. Hij was in die tijd ook aalmoezenier in PZ Heilige Familie in Kortrijk.

Daarna werd hij voor 6 jaar pastoor in Aalbeke en Rollegem. Na die zes jaar keerde hij terug naar Wevelgem waar hij pastoor werd. Tenslotte was hij 12 jaar actief in twee woonzorgcentra in Izegem en Tielt. “Die jaren als aalmoezenier zijn ook heel goed meegevallen want ik kon en kan er echt onder de mensen zijn. In Izegem werk ik vooral samen met de ergotherapeuten en in Tielt met vrijwilligers die zeer goed hun taken volbrengen.

“Nu zal ik vooral kijken waar ik dienstbaar kan zijn in de beide pastorale eenheden.  Ik wil vooral dicht bij de mensen staan, dat is wat ik het liefste doe!”

error: Content is protected !!