Search

“Een nuttige aanvulling op de formele hulpverlening!”

copyright foto Els Deleu

Het project WWIN (Werk en Welzijn Integratie) loopt na drie jaar ten einde en zal vervangen worden door een ander project dat zes jaar zal lopen. Maar liefst 2.300 jongeren schreven zich in voor groepswerk en er werden meer dan 400 jongvolwassenen individueel bereikt.

“Het project WWIN is een Europees gesteund programma waar men regionaal kon werken met verschillende projecten”, begint Philippe De Coene, voorzitter van W13 die het project promootte. “Er werd hiervoor meer dan 3.800.000 euro vrijgemaakt.”

“Het was met dat project de bedoeling om jonge mensen competenties en sociale vaardigheden aan te leren, hen in groep te leren werken, hen arbeidsattitudes aan te kweken en hen interesse te doen opwekken voor het volgen van opleidingen en werkvloeren. We streven naar maatschappelijke participatie, sociale contacten en het deelnemen aan de samenleving van de jongeren.”

“Oorspronkelijk was dat programma voor twee jaar bedoeld, maar er is een extra jaar bijgekomen. “We hebben vele honderden jongeren bereikt.”

Een 1.000-tal jongeren werden naar opleidingen of een job toegeleid. Onder hen konden er al 200 starten.

“Vele andere honderden jongeren kwamen met elkaar in contact en konden samen dingen doen en dingen realiseren.”

De compagnon de route-methodiek

« Om jongeren te reïntegreren in de maatschappij maakten we gebruik van de compagnon de route-methodiek”, vertelt Caroline Vandenbroucke van CAW Zuid-West-Vlaanderen.

“Individueel konden we ruim 400 jongeren bereiken en met atelier- en groepswerk hadden we meer dan 2.300 inschrijvingen, onder wie er 1.700 effectief aanwezig waren.”

Binnen het groepswerk konden de jongeren helpen koken, kregen ze lessen voor het behalen van het theoretisch rijbewijs, werden digitale vaardigheden aangeleerd zoals het werken met de itsme app en werden tal van activiteiten georganiseerd volgens de noden.

“We kookten elke vrijdag samen”, vertellen enkele van de jongeren van het groepswerk. “We deden ook soms groepsactiviteiten zoals paardrijden en paintball”. Op de vraag wat ze dan de andere dagen van de week deden, was het antwoord “thuis zitten en zoeken naar werk.” Het sociaal contact is voor die jongeren dus zeker een meerwaarde.

Tijdens het atelierwerk samen met het Jongerenatelier en AkTRACtie werden arbeidsvaardigheden geoefend.

Naast CAW Zuid-West-Vlaanderen, het Jongerenatelier en AkTRACtie waren de partners Mentor, Aura, Groep Intro en Jonk. “We zijn in elk lokaal bestuur van de gemeenten van W13 aanwezig geweest”, luidt het.

Individuele coaching

Emma en Elien werkten als individuele coach in de regio Waregem. “We werkten enkel op vraag van de jongeren, die vaak al een zware rugzak met zich meedroegen om hun stap naar activering kleiner te maken”, vertellen ze. “Soms werden jongeren doorgestuurd van uit de VDAB, het Sociaal Huis en uit scholen maar sommigen kwamen ook op aanraden van vrienden. De jongeren beslisten zelf of ze een traject zouden starten. We werkten enkel aan waar ze nood aan hadden en wilden hun stap naar activering kleiner maken. Samen met hun vertrouwensfiguur gingen de jongeren aan de slag om een plekje op de arbeidsmarkt te vinden, want vaak hebben ze geen netwerk om hen op weg te helpen.”

Een vervolg

Nu het project afgelopen is, wordt er op maandag 18 december een receptie gegeven voor de verschillende partners. We konden de jongeren die de receptie verzorgen ’s morgens op de foto plaatsen terwijl ze in Aura in Heule bezig waren met de voorbereidingen.

Vanaf 2024 komt er een vervolgproject met een nieuw partnerschap voor de komende zes jaar. De partners die hier zullen samenwerken zijn Groep Ubuntu, Groep Intro, Aura, het Jongerenatelier en het Oranjehuis met opnieuw W13 als promotor.

“Het wordt weer regionaal uitgewerkt, maar dan onder 13 van de 14 steden en gemeenten onder W13”, vertelt Philippe De Coene. “Wielsbeke valt er uit omdat deze gemeente zich niet in de uitgetekende zone voor het project bevindt.”

Het is opnieuw de bedoeling om met de compagnon de route-methodiek te werken. Het nieuwe partnerschap is niet enkel meer voor jongeren en jongvolwassenen, maar voor mensen tot 60 jaar.

“Zo’n projecten zijn een nuttige aanvulling op de formele hulpverlening, waar de sociale huizen zich op focussen”, stelt Philippe De Coene. “Jongeren maakten nog niet echt keuzes en zijn nog zoekende. Via dergelijke trajecten kunnen ze geholpen en meer begeleid worden.”

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.