Een nieuwe kloostertuin die ook als buitenklas dient

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vorige vrijdag werd de kloostertuin van Spes Nostra Heule officieel geopend. De werkgroep MOS maakte er een aangename plek van en er kon ook gezorgd worden voor de realisatie van een buitenklas.

De Zusters van Liefde schonken hun kloostertuin aan Spes Nostra Heule. “Dat grasveldje was vroeger van het klooster”, vertellen Elien Arschoot en Jolien Declercq van de werkgroep MOS (Milieu Op School). “Er was op dat veldje van zo’n 150 m² niets aangeplant. Het was gewoon gras, zonder bomen of planten. We konden de tuin af en toe gebruiken en uiteindelijk schonken de zusters die aan de school. We gingen met de werkgroep MOS onmiddellijk aan het werk om de tuin in te richten. MOS West-Vlaanderen kwam daar financieel in tussen.”

Inrichting

Annelies Pillaert van MOS in Spes Nostra nam het voortouw en ze maakte een plan voor de inrichting van de kloostertuin. “Het moest een aangename plek vormen waar leerlingen van de tweede en derde graad gezellig kunnen babbelen, tot rust komen of hun lunch kunnen eten”, luidt het. “We maakten wel de afspraak met de leerlingen dat GSM-gebruik niet mag in de tuin waar we met het idee spelen om met elkaar te babbelen en niet op schermpjes te zitten kijken. Op de speelplaats mag de GSM wel gebruikt worden.” Annelies zocht welke plantjes er zouden komen voor de bloemenborder en in de bloemenweide. De tuin werd ook aangevuld met struiken in de hoeken en fruitboompjes. De leerlingen van de richting STEM installeerden bijenhotels.

Het is de bedoeling om een muur met klimplanten te krijgen zodat het geheel wat voller toont. Dat vraagt natuurlijk wat tijd.”

Er is ook plaats voor projecten van de leerlingen. “We denken hierbij bv. aan het moment dat het fruit rijp is, waar ze iets met het fruit kunnen doen.”

Buitenklas

De VZW Constructief begeleidde de school bij de aanleg van de tuin.

De leerlingen van VTI Izegem realiseerden meerdere zitbanken en een bank voor de leerkracht voor een buitenklas. Er werden ook nog extra banken besteld.

MOS

Bij Spes Nostra Heule wordt sterk ingezet op het milieu. Er staat nog een ontharding van een binnenspeelplaats op de planning. “De laatste twee jaar stond de aanleg van de kloostertuin op ons prioriteitenlijstje. Ook de leerlingen hielpen met de aanleg. Ze kunnen kiezen voor milieugerelateerde opdrachten en de aanleg van de tuin was daar één van”, aldus Jolien.

Elien vult aan dat MOS ook al acties deed zoals ‘Mei Plastiekvrij’ om leerlingen aan te sporen een brooddoos te gebruiken in plaats van plastiek of aluminiumfolie. “We sensibiliseerden ook al om als kladpapier geen nieuwe papieren te gebruiken. Die kleine dingen kunnen het verschil maken! We pleiten er ook voor om af en toe een vegetarische maaltijd aan te bieden op school. Vorige week namen we deel aan een opruimactie in Heule en we composteren ook van uit MOS.”