“Een ezel is er om andermans zware lasten te helpen dragen”

Deze uitspraak die gedaan werd in de Orde van de Ezel in Kuurne, namen ze in de ezelsgemeente héél letterlijk. De actie ‘Kuurne Helpt’ werd op zondagmiddag 14 november tijdens een slotevenement voorlopig afgesloten met een cheque van 23.123 euro die geschonken wordt aan de bevriende 12de en 13de Linie in Spa voor de heropbouw na de watersnood van deze zomer.

“Al snel nadat de eerste beelden van de watersnood in de Ardennen deze zomer ons bereikten speelden we in Kuurne met het idee dat er iets moest gedaan worden”, begon Jan Van Craen, voorzitter van het gemeentelijk Leieslagcomité.

Schepen van Geluk Bram Deloof lichtte op het slotevenement van Kuurne Helpt de situatie in de streek van Spa, Trooz en Pepinster toe. “Het was een noodzaak om heel kort af te stemmen, en gezien de unieke band met Kuurne en het feit dat de kinderen van de Kuurnse scholen al jaren naar Spa trekken leek het brugje naar de 12de en 13de linie in Spa ons het best om samen te werken. Zij begeleiden de studiereizen en we verwelkomen mensen van daar voor de oorlogsherdenking, wanneer zij ons nodig hebben, dragen we ook graag ons steentje bij.”

Acties in Kuurne

Redelijk snel werden in Kuurne acties opgezet. De gemeente zette samen met het Leieslagcomité haar schouders onder Kuurne Helpt.

Voor de school St-Roch in Theux waar onder meer het wetenschappelijk labo verwoest werd door de overstromingen zorgde de firma Willemen Infra voor nieuw labomateriaal.

Ook heel wat particulieren droegen hun steentje bij. Eind augustus werd al 1.316 euro geschonken door particulieren, in september kwam daar nog 985 euro bij, in oktober nog eens 1.193 euro en op vandaag is er nog eens 924 euro bijgekomen die door particulieren geschonken werd.

Er werd ook een doneerlijst opgemaakt na contact met de korpscommandant om de juiste noden te weten waarmee concreet kon geholpen worden. De Kuurnse electrozaken Depypere en Wynant-Broeckaert gaven een indirecte steun van meer dan 600 euro in de zin van speciale prijzen te geven voor aangekochte toestellen en schonken ook een aantal diepvriezers en andere apparaten. Verschillende organisaties, politieke fracties en families schonken koelkasten, een inbouwvaatwasser, een inbouwkookplaat, microgolfovens, koffiezets en broodroosters.

Verder deed Pastorale Eenheid Emmaüs een omhaling, schonk Rode Kruis Vlaanderen afdeling Kuurne het bedrag dat jaarlijks aan internationale samenwerking bij rampen geschonken wordt, schonken de organisatoren van de Boelbeurs de helft van de inkomgelden van de beurs op zaterdag (deze is ook nog vandaag bezig), organiseerden de Vrije Scholen Kuurne een mini-sponsoractie, schonk het gemeentelijk Feestcomité het bedrag van de ingezamelde ongebruikte bonnetjes op drankkaarten, organiseerte heemkundige kring Cuerna vzw een voordracht waarvoor inkomgeld gevraagd werd t.v.v. Kuurne Helpt, liet de Kuurnse brandweerpost bierpotten maken om te verkopen, pakte het feestcomité van de scholen Wijzer en Pienter uit met een soepverkoop, deden Politiezone VLAS en de collega’s van de Brandweer een inzamelactie voor schoolgerief en gingen ze mee puin ruimen in Pepinster en Trooz.

Verschillende andere verenigingen, organisaties en politieke fracties schonken ook nog een bedrag voor de actie. De gemeente Kuurne besliste om 33 eurocent per inwoner te geven, en het bedrag af te ronden naar boven zodat de gemeente 5.000 euro schonk.

Uiteindelijk kwam men in Kuurne alles bij elkaar geteld momenteel tot een cheque van 23.123 euro. Burgemeester Francis Benoit maakte dat bedrag bekend.

Momenteel zijn er ook nog enkele acties die nog niet helemaal afgerond zijn. Zo loopt er onder meer nog een verkoopactie van voetbalclub FC Eendracht Kuurne.

error: De inhoud is beschermd!