Drie organisaties uit het Kortrijkse werken samen voor de Dag van de Zorg

v.l.n.r. Bert Tanghe (directeur De Branding), Els Vandoolaeghe (directeur Zonnebloem) en Geert Verpoest (directeur MFC De Kindervriend) - copyright foto Els Deleu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op zondag 15 mei, de dag van de Zorg nemen in regio Kortrijk De Kindervriend, De Branding en Zonnebloem deel vanuit de sector van personen (kinderen en volwassenen) met een beperking.

“Wij zijn met onze drie organisaties complementair in de zorg voor personen met een beperking in Zuid-West-Vlaanderen”, begint Geert Verpoest, directeur van De Kindervriend in Rollegem. “Samen bedienen we mensen met een beperking van 0 tot 100 jaar.”

Bij Zonnebloem uit Heule kunnen kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar terecht en in De Kindervriend kinderen en jongeren van 2,5 tot 14 jaar. Er is ook een groep tot 21 jaar. Bij De Branding met hoofdzetel in Heule is er een aanbod voor volwassenen in en rond Heule en Kortrijk. “Op de drie sites in Heule en Rollegem zetten we zondag tegelijkertijd onze deuren open. We bieden samen zorgcontinuïteit in eigen streek! We evolueren mee met de doelgroepen en proberen iets te doen aan de zorgvragen. We houden wel in het oog dat we de gebruikers zo dicht mogelijk bij hun context houden. De ouders houden het stuur. Als we de begeleiding kunnen doen bij hen thuis, doen we dit het liefst. We zorgen natuurlijk ook zelf voor een warme plek voor wie we begeleiden. Waar nodig proberen wij te ontzorgen indien de vraag komt. We nemen de zorg niet over maar doen het samen. Het gezin staat immers voor een levenslange opdracht: er is het aanvaardingsproces maar er spelen ook vragen zoals: hoe doen we het met de andere kinderen in het gezin? Hoe krijgen we alles georganiseerd? Kunnen we blijven werken? Wat als wij ouders er niet meer zijn? We nemen de rol van een ouder niet over maar proberen complementair te werken. Dat kunnen we enkel met medewerkers die van uit onze missie werken en gedreven zijn!”

Warme overdrachten

“Tijdens de Dag van de Zorg tonen we op een vrij toegankelijke manier wat we aanbieden”, stelt Bert Tanghe, directeur van De Branding. “We beschouwen onszelf als verantwoordelijk voor het aanbod aan personen met een beperking in de regio. We zijn allemaal samen fier op wat we kunnen doen in de streek en zijn er voor een groep mensen die grote noden heeft. We zetten graag onze deuren open, profileren ons en zijn geen gesloten settings. We werken als professionelen goed samen en zorgen voor warme overdrachten naar de volgende stap, en dat voelen ouders. Ook de kinderen voelen zich meer op hun gemak. Bij onze organisaties is niet ‘een dossier’ maar ‘het kind of de jongere of volwassene en het gezin’ belangrijk.”

Zonnebloem

Zonnebloem in Heule biedt zorg aan kinderen, ook hele jonge kinderen. “We zien dat heel ruim. Het kunnen kinderen met een beperking zijn maar ook kinderen met een ontwikkelingsvertraging waar extra ondersteuning nodig is”, aldus directeur Els Vandoolaeghe. “De begeleiding in Zonnebloem is niet altijd 7 dagen op 7 maar het kan ook een paar uur per week zijn.” Er zijn bij Zonnebloem vier peilers, nl. de mobiele dienst bij-ZON-der, de verblijfsfunctie, het therapeutische kinderdagverblijf met een dagaanbod voor kinderen van 0 tot 6 jaar en het dagcentrum voor kinderen vanaf 6 jaar die niet naar school gaan en waar deeltijds onderwijs bij komt. Er zijn bij Zonnebloem 9 leefgroepen.

“Bij nieuwe zorgvragen spelen we zo kort mogelijk op de bal. We ondersteunen met onze mobiele diensten ook crèches en onthaalouders en respecteren het tempo van het gezin. Het voelt soms goed dat kinderen in hun gewone leefomgeving kunnen ondersteund worden. Wij brengen er een stukje expertise bij. Ook crisishulp is mogelijk!”

De Kindervriend

De school voor buitengewoon onderwijs van De Kindervriend biedt permanent onderwijs Type 2 aan. Het kader van het MFC (MultiFunctioneel Centrum) zorgt voor het complementaire stuk voor de zorg errond. “Op het domein van De Kindervriend worden drie diensten aangeboden, nl. het onderwijs, het MFC en het revalidatiecentrum. Dit alles is ook complementair.” Er komen in De Kindervriend kinderen van het gebied tussen Wervik en Waregem. Daarbuiten heeft De Kindervriend nog één leefgroep voor jongeren die blijven tot ze volwassen zijn. Dat is De Nisse in Kortrijk. Er zijn in totaal – De Nisse inbegrepen – 16 leefgroepen in MFC De Kindervriend.

“We bieden ook beperkt mobiele ondersteuning en combineren dit met woensdagnamiddagopvang in twee andere scholen voor buitengewoon onderwijs en met vakantiewerking.”

De Kindervriend is momenteel volop bezig met het domein aan te passen. “Er komt onder meer een vleugel bij het klooster met 20 nieuwe slaapkamers en de volledige buitenruimte wordt aangepast”, zegt Geert. “Daarmee samengaand zijn we op zoek naar ‘omgekeerde inclusie’: in plaats van enkel te kijken hoe we onze kinderen en jongeren een plaats kunnen geven in de maatschappij, kijken we ook hoe we de maatschappij kunnen binnenbrengen in onze voorziening. Het opentrekken van de ruimte en het openbaar fietspad dat langs De Kindervriend zal lopen, is daar een voorbeeld van.”

De Branding

De Branding biedt dagbestedingsateliers aan voor volwassenen met een beperking. Er zijn ook een 30-tal woningen in de ruime regio. “Door de persoonsvolgende financiering voor volwassenen sinds 2017 kunnen wij ons meer profileren. Vroeger werden we ‘gebetonneerd’ in erkenningen. Als we nu vragen krijgen van mensen met een budget kunnen we ons aanpassen. Sinds 2017 groeit De Branding elk jaar met 4 à 5 % in activiteit.”

De vragen die bij De Branding toekomen zijn tweevoudig. “Enerzijds is er RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening). Daar zijn er wachtlijsten wegens te weinig middelen. Bij de persoonsvolgende financiering kunnen we mensen helpen aan de slag gaan met hun budget. We zijn gekend omwille van de kwaliteit en ons aanbod en volgen flexibel de vragen van gezinnen. Als organisatie wonnen we de laatste jaren enorm in aan flexibiliteit. We lopen mee met het ritme van het gezin en passen ons aan. Het feit dat wij levenslang het wonen kunnen garanderen, geeft zoveel rust voor de ouders en de familieleden.”

Dag van de Zorg

We zijn alle drie relatief grote werknemers. Mensen die geschikt zijn om een beroep in de Zorg uit te oefenen kunnen hun ziel in hun werk leggen. Als het een roeping is, is het mooi meegenomen dat je er nog geld mee kan verdienen. Tijdens de Dag van de Zorg kunnen mensen dus ook zien welke jobs er zijn. In verschillende functies – ook in de logistieke – heb je een hart nodig. Tot nu toe vinden we de nodige medewerkers, maar de Dag van de Zorg brengt ook wel de zorgberoepen onder de aandacht. We zetten ook in op vrijwilligerswerk, net om iets anders te kunnen aanbieden aan de kinderen en er intensief mee aan de slag te gaan.

Dag van de Zorg op zondag 15 mei van 10 tot 17 uur in

De Branding, Ringlaan 30 in Heule;

De Kindervriend, Rollegemkerkstraat 51 in Rollegem;

Zonnebloem, Steenstraat 14 in Heule.