Diamant voor José en Lambertine

Albertine en José (copyright foto Els Deleu)

Op zaterdag 10 september werden José Vandevoorde (81) en Lamberta Lecour (79) op het Harelbeekse stadhuis door een delegatie van het gemeentebestuur ontvangen voor hun diamanten huwelijksverjaardag.

José

José werd thuis in Beveren-Leie geboren. Na de geboorte van Josés broer overleed zijn mama. Zijn vader hertrouwde met een weduwe die drie zonen had. Samen kregen ze nog 2 zonen, zodat José opgroeide als oudste in een gezin met 7 zonen. Hij ging naar de kleuter- en de lagere school in de jongensschool in Beveren-Leie. Dan volgde hij nog 2 jaar textiel in de vakschool in Waregem.

José ging aan het werk bij weverij Himpe in Desselgem én werkte 10 jaar bij de weverij Kindt op Overleie. Daarna ging hij aan de slag bij de firma Flamée in Harelbeke en weverij Movela in Deerlijk. Hij hield 5 jaar café Het Molenhuis open en ging in 1984 werken bij de firma Lano tot hij in 1998 met pensioen kon gaan.

Lambertine

Lamberta (aangesproken als Lambertine) werd thuis geboren in de Marktstraat. Ze groeide op als jongste in het gezin van drie kinderen van fietsenmaker ‘Tuur van Saissons’. Haar mama was huisvrouw. Haar zus Andréa was 15 jaar ouder en broer André was 12 jaar ouder. Lamberta liep school in de meisjesschool in de Ballingenweg en volgde in het middelbaar Snit en Naad aan OLV van Bijstand in Kortrijk. Lambertine ging op haar 16de aan de slag bij Unic (gekend als Cuyper) in de Gentsestraat en ging later werken in de Carad in Kuurne. Toen ze trouwde bleef ze thuis om voor het gezin te zorgen.

Het huwelijk

José kwam door een verkeerd afspraakje in 1959 in de cinéma Majestic terecht. Naast hem zat Lambertine.

Drie jaar na deze eerste ontmoeting trouwde het koppel op 15 september 1962 om 9 uur in het stadhuis van Harelbeke. Om 9.30 uur vond de huwelijksviering in de Sint-Salvatorkerk plaats. Er werd feest gevierd met een orkest in de Rembrandt.

Na het huwelijk gingen José en Albertine meewonen bij de ouders van Albertine in de Marktstraat. Daar werden de vier oudste kinderen geboren.

In de beginjaren zeventig kwam het gezin op Ter Perre wonen. Daar werd hun jongste zoon geboren. José en Lambertine wonen er nog altijd.

De 5 kinderen zijn Dorine (met Didier Himpe), Nick (met Véronique Desimpelaere), Kathy (met Dirk Dewaele), Nathalie (met Bruno Mullebrouck) en Christof.

Er zijn 7 kleinkinderen, nl. Sébastien Himpe, Mélanie Himpe, Kevin Vandevoorde (met Hanne Vancoillie), Shade Vandevoorde (met Lorenzo Vanneste), Gregory Six (met Bram Wylin), Elisa Mullebrouck (met Sjoerd Vermeire) en Nina Mullebrouck (met Gauthier Delva).

De 8 achterkleinkinderen zijn Amelia, Maxim, Odiel, Manoe, Jack, Rhéna, Clara en Ravi.

 Vrije tijd

José houdt van fietsen. Hij was lid van de Wielertoeristen De Molentrappers. Nu doet hij nog altijd de boodschappen met de fiets. Hij was ook een kaartliefhebber en was jarenlang lid van de kaartersclub in De Damier.

Lamberta staat graag aan de oven waar ze taarten, koekenbrood, suikerbrood,… bakt. Ze zorgde veel voor de kleinkinderen toen die klein waren.