De laatste kampioenen van de Tiercévrienden

Freddy en Noela met de drie kampioenen (copyright foto Els Deleu)

Clothaire Demeulenaere, Filip De Wispelaere en Claudine Leman zijn de laatste kampioenen van de kaartersclub ‘De Tiercévrienden’ die kaartten in het café De Smisse van Noela Vercruysse in Aalbeke, die onlangs stopte met het café.

De kaartersclub

“Aangezien het café gesloten is, wordt de kaartersclub ontbonden,” vertelt verantwoordelijke van de kaarting Freddy Vanmeenen (71).

Toen Freddy als jongere begon uit te gaan, viel het hem op dat naast de cafédeur van De Smisse een tweede deur toegang gaf tot een klein lokaaltje. “Toen ik daar voor het eerst de zondagmorgen binnenging was het er muisstil”, zegt hij. “Enkele mensen waren er in een aantal kranten aan het bladeren om het één en ander op te zoeken en in te vullen op afzonderlijke formulieren. Die kranten stonden vol met foto’s en artikelen van paarden en jockeys, en er stonden ook lijsten in met alle mogelijke scores. Er werd in De Smisse op de Tiercé gespeeld, waar voorspeld werd welke paarden de eerste drie in Vincennes zouden zijn tijdens de races die op zondag zouden worden uitgezonden op TF1.”

Toen in 1977 de kaartersclub gestart werd, was de naam van de nieuwe vereniging snel gevonden: het werd: ‘De Tiercévrienden’.

Er werd een bestuur gevormd. De voorzitter was Germain Vandenberghe en de ere-voorzitter Roland Raes. De secretaris en schatbewaarder waren respectievelijk Jim Vandenberghe en Romain Vanmeenen. Germain Vanmeenen en Hubert Lepers (de cafébaas en de ondertussen overledenman van Noela).

Er werd ook een reglement opgesteld. Het maandelijks lidgeld bedroeg 20 Belgische Frank, wat omgerekend een halve euro was. In dat startjaar waren er 38 leden.

In de loop der jaren schommelde het aantal kaarters rond de 40, met een topjaar van 48 leden.

Jaarlijks werd er een extra kaarting georganiseerd om de kas te spijzen. Er werd nog gekaart voor poussins, kippenbillen, koteletten, Fama-boter, bokalen groenten en conserven. In de eerste jaren varieerde het aantal deelnemende tafels tussen de 100 en de 165. Er was ook een tombola.

“Later – in de beginjaren van deze eeuw – toen de opkomst minderde, werd de kaarting afgeschaft en hield men enkel een tombola over.”

Er waren in totaal 45 kampioenen bij de Tiercévrienden. Jim, die ooit 28 punten haalde, was de recordhouder met 7 overwinningen. “Meestal werd je met 23 à 24 punten kampioen”, legt Freddy uit. “We sluiten nu af met 3 kampioenen ineens.”

Elk jaar werd afgesloten met een souper in café De Smisse, waarna er gedanst werd, soms tot in de vroege uurtjes… Dit onder het goedkeurend oog van Hubert en Noela.

“Later werd er niet meer gedanst maar werden na de koffie de tafels opgeruimd en de kaarten bovengehaald.”

Het laatste souper vond plaats in Zaal Domino in Rollegem, aangezien De Smisse ondertussen gesloten is.

Nadat Freddy de geschiedenis zondagnamiddag eens overliep, werd Noela als bedanking in de bloemetjes gezet.

Nieuwe club

“Nu is het aan de jongeren om de fakkel over te nemen”, aldus Freddy. Enkele jonge mensen uit ‘De Tiercévrienden’ startten ondertussen de nieuwe kaartersclub Komt Ze Moar Ut op, die op hetzelfde moment als De Tiercévrienden de kaartingen organiseert, nl. op zaterdagavond om 19 uur. Verschillende leden van de Tiercévrienden zullen bij ‘Komt Ze Moar Ut’ verder kaarten. “We wensen hen veel succes met de nieuwe kaartersclub”, aldus Freddy. “De start is alvast veelbelovend!”

error: De inhoud is beschermd!