“De herinneringen komen weer boven”

v.l.n.r. zien we Noël, Martin, An en Virginie (copyright foto Els Deleu)

Al enkele weken aan een stuk komen enkele oudgedienden van Chiro Sint-Michiel Kuurne samen in de oude pastorie in Kuurne om het archief van deze Chiro-afdeling te sorteren. “Het idee suddert al jaren”, luidt het. “Met het 70-jarig bestaan van de Chiro in het vooruitzicht, moest het er echt eens van komen.”

Het was Noël Debaveye die het vuur aan de lont stak. “Toen Chiro Sint-Michiel 60 jaar bestond was er een tentoonstelling. Damien Benoit, die ook zelf nog voor de Chiro gewerkt had en geschiedenis had gestudeerd, was toen de stuwende kracht om dringend te archiveren. Na die tentoonstelling werd alles in grote brokken gesorteerd en in de Chirolokalen bijgehouden”, zegt Noël. “Het archief werd uiteindelijk gered van de container toen een oud-Chiroleider het van de Chiro verhuisde naar de grote zolder van zijn ouders. Werner Degreve die veel inscande en archiveerde, zou het kunnen inscannen, op voorwaarde dat er eerst wat meer gesorteerd werd. Dat kwam er niet van en het bleef op de zolder.” Noël kon het niet verdragen dat dat archief zomaar op een zolder stond. “Dat kon er niet blijven staan en er moest echt eens kuis gehouden worden. Het idee om eens goed te gaan sorteren en archiveren borrelde bij mij al jaren. Binnenkort bestaat de Chiro 70 jaar, dus moest er dringend werk van gemaakt worden.”

Op Kuurne Balkt twee jaar geleden sprak Noël, die zelf drie jaar groepsleider van Chiro Sint-Michiel was, er voor het eerst over met enkele oudgedienden uit de Chiro. Martin Callens had Noël nog als leider bij de Aspi’s en was ook nog medeleider met Noël. Hij was meteen bereid om te helpen.

Uiteindelijk duurde het nog tot in februari 2023 voor er met enkele mensen samengekomen werd. “We nodigden ook enkele mensen van Cuerna uit. Zij waren bereid dat archief over te nemen eens het in orde zou zijn. We zijn hen daar zeer dankbaar voor. We kregen archiefdozen van Cuerna om te sorteren.”

“Begin maart werd bij de gemeente gevraagd om voor het sorteren en archiveren een ruimte ter beschikking te krijgen, waar we het liefst een aantal weken of maanden het gerief konden laten liggen.”

In juli werd er begonnen met sorteren door Noël, Martin, An Maes en Virginie De Coene. “We zijn al van enkele generaties Chiroleiding”, luidt het. “We komen samen op woensdag- en zaterdagnamiddag in de Oude Pastorie in de Kortrijksestraat 1 in Kuurne en voorzien nu zeker nog twee weken te sorteren, maar misschien duurt het ook nog langer. Het hangt er van af hoe ver we dan staan. Misschien moeten we dan nog eens kijken of we hier wat langer kunnen blijven.”

“Er zouden gerust nog enkele mensen mogen bijkomen om te helpen. Ze zijn hier welkom!  Wie eventueel nog materiaal of foto’s heeft over de Chiro van Kuurne, kan het op woensdag- of zaterdagnamiddag binnenbrengen in de Oude Pastorie.”

Chiro Sint-Michiel

De jongenschiro op Sint-Michiel ging van start omstreeks 1955. Kort daarna ontstond de meisjeschiro uit de Kroonwacht die al eerder van start ging. In de jaren tachtig is de leiding van de jongens- en meisjeschiro samen gegaan. De eerste werking met de gemengde leiding en gemengde aspi’s zal in het werkjaar 1989-1990 geweest zijn.

Herinneringen

Soms is het bij het sorteren moeilijk om te beslissen wat er wél en niet gehouden wordt. “Als je enkel sentimenteel denkt, zou je alles houden. Het was in het begin ook geen evidente keuze over hoe we zouden sorteren en archiveren. We besloten uiteindelijk om eerst per thema te sorteren, zoals alles van bivakken, feesten, ouderavonden,… en dan zullen we nog fijn sorteren. Het zou echt goed zijn om hiervoor nog wat mensen bij te hebben.” Martin is ondertussen ook bezig met het inscannen van dia’s. “Dat gebeurt ook wel soms eens met tranen in de ogen, als je vb. je vader ziet op dia’s.” Het gesorteerd archief kan daarna naar Cuerna in het Oud Gemeentehuis.

“Wat we eigenlijk niet zouden mogen doen – maar we doen het toch – is beginnen te lezen. Dat vertraagt natuurlijk wel het sorteren, maar de anekdotes komen dan echt naar boven”, zegt An, die zegt geboren en getogen te zijn in de Chiro. “Chiro is niet voor even, maar voor het leven! Elk jaar kriebelt het nog als ik weet dat ze op kamp zijn!”

An gaat ook jaarlijks naar de grote tent van de Chiro op Kuurne Kermis. “Dan voel je weer die sfeer van de Chiro.”

Toen de Chiro 50 jaar bestond is TROT ontstaan. “Het doel was om een hele dag te gaan wandelen en/of fietsen en je baan te moeten zoeken zoals vroeger bij de speurtochten. Ondertussen is het al een weekend van zaterdagmorgen vroeg tot zondagnamiddag. Dan voelen we ons weer op kamp!”, zegt An, die nog geen enkele editie gemist heeft.

Bijeenkomsten

An weet dat er nog jaarlijks groepen van de Chiro samenkomen. “Wij komen ook nog elk jaar met 9 leidsters samen, en sinds we met pensioen zijn is dat meerdere keren per jaar.”  Ook verschillende kookploegen komen nog regelmatig samen. “Er is zelfs een kookploeg die in de verlofperiode elke week op donderdag afspreekt.”

Engagement

De mensen die aan het sorteren zijn, zijn er momenteel allen die in Kuurne zijn blijven wonen en sterk geëngageerd zijn. “We zwermden uit en kwamen ook in het verenigingsleven terecht.”

 “Onze kinderen en familie gingen ook naar de Chiro, die een rode draad is in ons leven.” Martin en An waren nog kookouder en/of volwassen begeleider. Bij Martins familie is al de derde generatie koks aan zet: mijn moeder deed dat, wij ook en nu is onze zoon al kookouder.” An was ook nog bij Chiro Nationaal en in het Gewest. Ze deed 30 jaar 11.11.11 en is nog betrokken bij De Drie Wijzen, waar haar man Willy de voorzitter is. Ook Virginie was nog bij het Gewest en is nu vooral bij Natuurpunt De Vlasbek betrokken. Martin maakt deel uit van de buurtwerking d’Hoevebende, de Voedselbank en van de Vriendenkring Fluvius en Noël is voorzitter van de Gezinsbond in Kuurne en is betrokken bij Samana en KADANZ.

Wie nog materiaal van de Chiro van Kuurne heeft kan ook contact opnemen met ndebaveye@gmail.com of maes.an1@telenet.be

error: De inhoud is beschermd! U kan foto\'s en teksten bestellen. Foto's downloaden of afdrukken is strafbaar.