“Basale methodieken gebruiken is het belangrijkste, los van de chronologische leeftijd van de kinderen”

Justine Vandendriessche en Eveline Rijckoort (copyright foto Els Deleu)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Justine Vandendriessche (24) uit Rollegem en Eveline Rijckoort (42) uit Oostrozebeke volgden allebei een Ba-na-ba (Bachelor na bachelor) Buitengewoon Onderwijs bij VIVES Kortrijk. De zijn allebei werkzaam in De Kindervriend in Rollegem en volgden deze tweejarige opleiding in afstandsonderwijs. Samen deden ze praktijkonderzoek om een antwoord te vinden hoe ze de kinderen bij hen op school ontwikkelingsgericht konden stimuleren door middel van basale activiteiten.

Eveline is onderwijzeres. Ze werkte 12 jaar als leerkracht in Waregem en werkt ondertussen al drie jaarbij d eschoolverlaters met een specifieke zorgvraag in De Kindervriend. Justine is kleuterleidster en werkt al 4 jaar bij de jongste kleuters in De Kindervriend.

“In De Kindervriend werken we vanuit de basale houding”, begint Eveline. “Die basale methodieken van waaruit we werken betekenen dat we vooral tonen dat wij er als persoon zijn voor die kinderen. We willen dat de kinderen vertrouwen in ons hebben. Veel van onze kinderen leven eerder in zichzelf. We moeten rekening houden met hun sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd.”

Vereisten om met de kinderen om te gaan zijn rustig zijn, de tijd nemen en die ook geven aan de kinderen, aankondigen wat we doen, zorgen dat er niet teveel prikkels zijn, werken met de kinderen vanop ooghoogte en ons vooral in de plaats van het kind stellen.”

We werken ook met de Sherborne bewegingspedagogiek waar enkel de begeleider en het kind op de grond zitten en een vertrouwensband creëren, met BIM (Bewegen In Muziek) om hun lichaam gewaar te worden met materialen, we snoezelen en geven wellness aan de kinderen. Wat we ook doen is sensorisch koken. De focus ligt hier vaak op één ingrediënt waarmee de zintuigen geprikkeld worden.

“We besluiten uit ons onderzoek dat de basale methodieken belangrijk zijn. Los van de chronologische leeftijd van de kinderen worden ze met diezelfde methodieken benaderd. Ook tijd nemen en geven en rustig zijn is heel belangrijk!

In de visie van onze school wordt veel belang gehecht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We kunnen besluiten dat ook van uit die visie moet gewerkt worden volgens een basale houding!”